ททท.แถลงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

ททท.แถลงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
www.Thainewsvision.com
ข่าว – ภาพ พาฝัน ปิ่นทอง9-12-58 066นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หอการค้าจังหวัด สมาคมและชมรมด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ 9-12-58 001ได้ร่วมกันแถลงถึงแผนการตลาดด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดและแบ่งตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ การร่วมสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรม ในพื้นที่9-12-58 006 อาทิ เทศกาล งานประเพณี การจัดการแข่งขันต่างๆ การแสดงดนตรี เป็นต้น สนับสนุนพันธมิตรด้านธุรกิจนำเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงจัดให้มีกิจกรรม Agent/Media Fam Trip9-12-58 023 เพื่อนำเสนอถึงสินค้าทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นำผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมงานเสนอขายสินค้าภายในงานส่งเสริมการขายต่างๆทั่วประเทศ9-12-58 010สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา ในช่วง ปี 2557 ที่ผ่านมาปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักในพื้นที่อำเภอเมือง 4,718,495 คน อ.ปากช่อง 3,808,467 คน 9-12-58 017รวมกว่า แปดล้านคนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้าพักในพื้นที่อำเภอเมือง 238,597 คน อ.ปากช่อง 359,953 คน รวมกว่า หกแสนคนรวมทั้งสิ้น 9,125,521 คน มีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 17,693.35 ล้านบาท9-12-58 050โดยเดือนธันวาคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559 แบ่งเส้นทางท่องเที่ยวออกเป็น 7 เส้นทางได้แก่
-เส้นทางท่องเที่ยว คู่มือเส้นทางศรัทธามหามงคล 9 มงคลสถาน 2 วิหารลานบุญ
-เส้นทางท่องเที่ยวกว่าจะเป็นไวน์“เส้นทางของต้นองุ่นเส้นทางของความภาคภูมิใจ”
-เส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระโคราชมหาศรัทธา เมืองคุณย่าหลากเรียนรู้”9-12-58 046-เส้นทาง มันส์..เสียว..เปรี้ยว..ซ่า..เพราะว่า..เขาใหญ่ รวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของเมืองปากช่อง
-เส้นทางท่องเที่ยว “เที่ยวธรรมครื้นใจ ท่องละไมทั่วโคราช”
-เส้นทางท่องเที่ยว “ในอ้อมกอดแห่งแหล่งเรียนรู้ คู่เมืองโคราช” ภายใต้สโลแกน “กอดโคราช ให้หายเหนื่อย…” เที่ยวโคราชแบบวิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครสอบถามรายละเอียดได้ที่ททท. สำนักงานนครราชสีมา.โทรศัพท์. 0 4421 3030, 0 4421 3666

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »