ทนายยื่นคำร้องป.ป.ช. ตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ส่อแววทุจริตหรือไม่

ทนายยื่นคำร้องป.ป.ช. ตรวจสอบโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ส่อแววทุจริตหรือไม่
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_7636
 
    วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายพณธรณ์ อนันตกูล ทนายความตัวแทนภาคประชาชน ได้เดินทางมายัง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี) เพื่อยื่นคำร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการกระทำผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2542 และขอให้ยับยั้งการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จและมีคำสั่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
   ทนายพณธรณ์ กล่าวว่า ที่มาวันนี้เพียงประสงค์ให้ดำเนินการตรวจสอบคำร้องนี้ ว่าการกระทำดังกล่าว รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดหรือไม่ และหากตรวจพบว่ามีความผิดจริงแล้วนั้นก็ขอให้ใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำตามบทบัญญัติอย่างเป็นธรรมจนถึงที่สุด

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »