ทสปช.กอ.รมน.ภาค๔จัดกิจกรรมฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับสมาชิกในจังหวัด.สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง

ทสปช.กอ.รมน.ภาค๔จัดกิจกรรมฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับสมาชิกในจังหวัด.สุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง
วิณิชชา​ ปิ่นทอง107730523_3314103521944264_5541817232110274823_n
ว่าที่ พ.ต.วิษณุ เกิดกุล หัวหน้าทสปช.กอ.รมน.ภาค๔พร้อมด้วยนาย วสวรรธน์ วงษ์ธนเจริญหน.ฉก.ทสปช.กอ.รมน.ภาค๔ จ.สุราษฎร์ธานี107358598_3235698013159349_9222106419478065667_n107636934_521770618516099_5571176244309810882_n 107705398_2603901906378877_4791112289907709407_n (1)109875250_625547098169094_3824238054310156334_n108462384_278400616576494_8542207517653883860_n108009217_310222223452055_664273716375649901_n109288221_1213625555653552_601378472342213514_nได้ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับสมาชิกระดับหัวหน้า,รองหัวหน้าอำเภอและสมาชิก ทสปช.กอ.รมน.ภาค ๔ จำนวน120 สถานี /จังหวัด.สุราษฎร์ธานี,จังหวัดชุมพร,จังหวัดกระบี่ ณ.ร.ร.บ้านยางงาม ม.3ต.หนองไทรอ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี109753450_305191264195320_2747925306488847767_n
นาย วสวรรธน์ วงษ์ธนเจริญหน.ฉก.ทสปช.กอ.รมน.ภาค๔หัวหน้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า​สำหรับการฝึกครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจของ ทสปช.กอ.รมน.ภาค ๔
เพื่อให้มีความพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือภาคราชการและประชาชนที่ต้องการกำลังสนับสนุน ทั้งด้านสรรพกำลังช่วยเหลือด้านความมั่นคงด้านกิจกรรมจิตอาสาและงานด้านการข่าวเมื่อมีการร้องขอทั้ง 14 จว.ภาคใต้

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »