ทิพยสถานล้านนาที่วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย

ทิพยสถานล้านนาที่วัดร่องเสือเต้น จังหวัดเชียงราย
www.Thainewsvision.com
ภาพ : พาฝัน ปิ่นทองเชียงราย 145เชียงราย 141เชียงราย 146เชียงราย 149เชียงราย 176เชียงราย 154เชียงราย 153เชียงราย 155เชียงราย 156เชียงราย 160เชียงราย 162เชียงราย 168เชียงราย 169เชียงราย 170เชียงราย 171
เชียงราย 172เชียงราย 174 เชียงราย 140คณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานร่วมกันอีกครั้งโครงการ”เชียงราย” นำทัพกลุ่มล้านนาเกษตรสีเขียวเปิดตัวกิจกรรมเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ 17 จังหวัด
สถานที่แรกที่คณะเราต้องมาเยือนให้ได้คือวัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไฮไลต์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น เป็นศิลปะประยุกต์ที่ เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหวนั้น สล่านกได้จากการเรียนรู้จากอาจารย์ แต่ศิลปะของ อาจารย์จะ ใช้โทนสีขาว และมีการใช้กระจก แต่ของสล่านกดัดแปลงมาเป็นการใช้สีน้ำเงินฟ้าแทนเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ ประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด โดยพระวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนเข้าไปมีจิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญาตามมา
วัดร่องเสือเต้นตั้งอยู่ในเทศบาลนครเชียงราย ห่างจากสะพานแม่น้ำกก 300 เมตร เดินทางถนนสายแม่จัน-แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกกแล้วถึง ทางแยก เลี้ยวซ้านประมาณ 250 เมตร เข้าไปถนนสายแม่ยาวแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 50 เมตร เข้าสู่วัดร่องเสือเต้นได้ไม่ยากเลย

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »