“ทีมชุมชนบ้านบน จ.ระยอง” คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39

“ทีมชุมชนบ้านบน จ.ระยอง” คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทอง9691C938-7C0D-4EFF-9EA6-F9A22B8377EE
 
“ทีมชุมชนบ้านบน จ.ระยอง” คว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39 ถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 35D31C38-5730-46AF-A4CC-EC7C51430F36พร้อมรับเงินรางวัล 50,000 บาท หลังจากมีการแข่งขันนานร่วม 8 เดือนเพื่อเฟ้นหาทีมชนะเลิศ ถือเป็นการสร้างความสามัคคีภายในชุมชนผ่านกิจกรรมกีฬาฟุตบอลพร้อมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้เข้าแข่งขัน รวมถึงสร้างความสุขผ่านกองเชียร์ชุมชนที่มาร่วมลุ้นกันอย่างสนุกสนานทุกแมตช์การแข่งขัน อันเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายอย่าง กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดDE1B61A3-82EF-488C-A6D9-203BFEC78F418080A45F-615D-43B3-84C6-F951D3B26AB06F6DE13B-6AFC-41B9-866C-8B0C47C5F6FBA28A21B4-88F9-4AA6-B448-E34CA949F055
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 39 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน (หน้าวัดมาบตาพุด) ได้เริ่มจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา และจัดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดีให้กับชุมชน ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในปีนี้มีการจัดการแข่งขันยาวนานกว่าทุกปีด้วยเหตุของการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการแข่งขันไประยะหนึ่ง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคและความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักฟุตบอลทุกคน ทั้งนี้หลังจากกลับมาแข่งขัน ทางคณะผู้จัดงานได้กำหนดมาตรการการแข่งขันอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัดด้วยการวัดไข้ก่อนการแข่งขันทุกครั้งDE1B61A3-82EF-488C-A6D9-203BFEC78F41
นายสมนึก แพงวาปี คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีหลายฝ่ายได้แก่ กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เทศบาลเมืองมาบตาพุด และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในปีนี้ การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง อาทิ รายการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และจัดขึ้นต่อเนื่องยาวนานเป็นครั้งที่ 39 มีชุมชนส่งทีมเข้าแข่งมากที่สุดตั้งแต่จัดการแข่งขันมาคือ 34 ทีม รวมถึงมีกองเชียร์ชุมชนเข้าร่วมชมและเชียร์ทีมตนเองเป็นจำนวนมากในแต่ละแมตช์การแข่งขัน สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมชุมตลาดมาบตาพุด คว้าเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนทีมที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมกัน 2 ทีม ได้แก่ ทีมชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายCF5F2A0E-C271-4F1F-8766-7551C47E5B5A AD5C2D70-3957-4879-8045-ECE55E3E59EE
งอน และทีมชุมชนบ้านล่าง สำหรับดาวซัลโวคือ นายวีรภัทร คชสาร จากทีมชุมชนบ้านบน ซึ่งสามารถทำประตูไปได้มากที่สุดถึง 6 ประตูตลอดการแข่งขัน และทีมมรรยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ทีมชุมชนวัดโสภณA88750F6-87D4-4BA2-9CCC-86FAF23C4AA6F5A6EE06-A82E-46AD-BA33-F1107341AC55
นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า การที่ภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด นอกจากจะส่งเสริมให้ชุมชนรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะแล้ว ยังส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำพาลูกหลานชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งในปีนี้มีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากย่อมแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความสนใจในการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และเป็นการเลือกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านกิจกรรมกีฬาที่ชุมชนมีความถนัด และช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนยิ่งต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน980AB0AC-1220-4A75-807A-8501B2121687
ในปี 2563นอกจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 39แล้ว กลุ่ม ปตท. ยังได้ร่วมการสนับสนุนโครงการวิ่ง “ก้าว เพื่อ 9 โรงพยาบาล จ.ระยอง” เพื่อจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์และระบบการบริการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลทั้ง 9แห่งในจ.ระยองให้สามารถจัดการบริการและดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ 089B36E8-CFEE-4BC2-A9CC-4DB54FE5DFF6A8CFA389-E10D-4106-9056-A3D9C6F5C1A4โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อันมีความจำเร่งด่วนในการเตรียมพร้อมในการรักษาผู้ป่วย การสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด การสนับสนุนการก่อสร้างและการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางเลือก เทศบาลเมืองบ้านฉาง การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระเฉท เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพชุมชนในทุกช่วงวัยเป็นสำคัญ เสริมสร้างความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มากขึ้นพร้อมรองรับประชาชนในพื้นที่ที่มาใช้บริการ ไม่ต้องเดินทางไกลไปรักษาที่อื่น

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »