“นิธิ สีแพร” รองผู้ว่าททท.เผยยุทธศาสตร์ ท่องเที่ยวไทย 2565หลังโควิดซาพร้อม สร้างความยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

“นิธิ สีแพร” รองผู้ว่าททท.เผยยุทธศาสตร์ ท่องเที่ยวไทย 2565หลังโควิดซาพร้อม
สร้างความยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
www.Thainewsvision.com
ภาพ วิณิชชา ปิ่นทอง1636130887267นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา กล่าวถึง ยุทธศาสตร์การทำงานของ ททท. ในปี 2565 ว่า1636130882573 ททท.มีเป้าหมายที่จะนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทำงานอย่างกว้างขวาง และครอบคลุม1636130852153ซึ่งที่ผ่านมา ททท. เราได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ ททท.ที่จะเป็นผู้นำในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท้องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน1636130846903 โดยได้มีการพัฒนาในส่วนของสินค้า การบริการต่างๆ และการส่งเสริมแนวทางการตลาดต่างๆ
ททท. เองจึงต้องปรับตัวในด้านการทำงานที่จะต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อที่จะให้การทำงานมีความสมาร์ท คือ สมาร์ทตั้งแต่ระดับสั่งการ ระดับบริหาร ระดับตัดสินใจ โดยจะต้องมีข้อมูล มีสมาร์ทดาต้าที่สามาถนำมากำหนดกลยุทธ เทคนิคอนเคมเปญ ส่วนระดับผู้ปฏิบัติการก็ต้องสมาร์โอเปอเรชั่น คือมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ1636130849258การท่องแห่งประเทศไทยต้องปรับตัวในส่วนของ Digital Transformation จะต้องเริ่มต้นอย่างไรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขององค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก1636130851271 เพื่อไปแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในระดับนานาชาติ ซึ่งแต่ละชาติต่างมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวกันอย่างมาก ต่างดึงจุดเด่นของตัวเองออกมาขาย ทำให้มีการแข่งขันที่สูงมากในปัจจุบัน1636130868460163613084622716361308501031636130868404นอกจาก ททท. แล้ว ต้องดึงเอาหน่วยงานภายนอกเข้าเป็นพาร์ทเนอร์ อย่างเช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มสตาร์ทอัพใหม่ ดึงเอาชุมชนเข้ามาร่วม เอาเทคโนโลยีมาช่วย เรียนรู้การสื่อสารออนไลน์1636130835950 การทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เอา เออาร์ วีอาร์ หรือ เอ็มอาร์ เพื่อมาส่งเสริมชุมชน เพื่อสื่อสารกับทั่วโลกและต้องดูดี ซึ่งนี่ก็คือยุทธศาสตร์เบื้องต้นของ ททท.ในปี 2565 ท่านนิธี รองผู้ว่า ททท กล่าว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »