ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินเปิดโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโคราช เดินหน้าสหกิจชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จังหวัดนครราชสีมา

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินเปิดโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโคราช เดินหน้าสหกิจชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ จังหวัดนครราชสีมา
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_3668
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน พร้อมด้วยพลตรีชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอกโสภณ ศรีมงคล นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพไทย พันตรีภานุวัฒน์ มะคะสุด ผู้บังคับหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาการเคลื่อน 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พันเอกกิรชิต คุณาวงษ์ เสนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมเปิดโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจอหอ หมู่ที่ 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาIMG_3618IMG_3627 IMG_3624IMG_3634IMG_3630IMG_3642 IMG_3639IMG_3629
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จะประสบความสำเร็จได้แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ทุกคนต้องอยู่อย่างยั่งยืนได้ โดยมีการสำรวจ 5 มิติ ได้แก่ด้านอาคารบ้านเรือน ประชากรและสิ่งมีชีวิต อาชีพ พฤติกรรม วัฒนธรรจำนวนสิ่งปลูกสร้าง รายได้ เขาเท่าไหร่ เขามีผลผลิตอะไรบ้าง ในพื้นที่นั้นๆIMG_3648 IMG_3650 IMG_3651
นอกจากนี้ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวถึงสหกิจชุมชน ทุกคนเป็นเจ้าของว่า จุดเด่นของสหกิจชุมชนคือเรื่องเศรษฐกิจ ต้องมองภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจ จะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้อย่างไร หรือบางคนที่ไม่ได้มีรายได้เพิ่ม จะช่วยเขาลดรายจ่ายได้อย่างไร ตรงนี้สำคัญ ลดรายจ่ายเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย และเราให้บริการในเบื้องต้น ตั้งแต่ ฝึก อบรม แนะนำ วิเคราะห์ ขยายผล ให้เกิดผลมากที่สุดIMG_3655IMG_3671 IMG_3672 IMG_3673IMG_3677 IMG_3679 IMG_3680 IMG_3681 สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งคือสามารถลดรายจ่ายให้กับทางครัวเรือนได้ เพราะสินค้าจะราคาถูกกว่าปกติมากเพราะเป็นราคาโรงงาน สามารถนำสินค้าชุมชนมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ ตัวอย่างเช่น จอหอมีสินค้าชุมชนคือเห็ดที่นำมาเป็นขนมขบเคี้ยวก็นำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ รวมถึงชุมชนอื่นๆก็นำมาขายได้ โดยใช้สหกิจชุมชนเป็นตัวขยายIMG_3652 IMG_3654IMG_3657
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินทางไปโรงเรียนจอหอ โดยมีนายสมศักดิ์ ช่างไม้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอหอ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ โดยมีกิจกรรมร่วมกันทาสีริมฟุตบาทร่วมกับนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมและสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนการทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนIMG_3682IMG_3687IMG_3708 IMG_3709IMG_3713IMG_3719IMG_3716IMG_3690 IMG_3692 IMG_3696 IMG_3695 IMG_3694 IMG_3693
IMG_3683IMG_3685 IMG_3686นอกจากนี้ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินพร้อมคณะกำลังพลอาสา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ ชุมชนโนนโพธิ์พัฒนา ทำกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบชุมชน นพค.55 มีเครื่องมือขุดเลนหน้าฝายชุมชน ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา3769891078767S__20021250
ทั้งนี้ โครงการคืนคุณแผ่นดินปฏิบัติงานมาเข้าปีที่ 10 ตามพระราชดำริของบุคคลสำคัญของประเทศ ต้องการพัฒนาแบบยั่งยืนและถาวรพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับของภาคประชาชนอย่างครบถ้วนครบวงจรในแบบองค์รวม จึงร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) จัดตั้งโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีการศึกษาอย่างถ่องแท้เพื่อให้ประชาชนยอมรับอย่างพร้อมใจ พร้อมกับการเข้าไปดำเนินการจริงอย่างจริงใจเพื่อพัฒนาทุกกลุ่มอาชีพให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นใน 5 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และการศึกษา โดยมีโครงการนำร่องหมู่บ้านต้นแบบ ทั่วประเทศอยู่แล้ว จำนวน 10 หมู่บ้าน IMG_3663 IMG_3662 IMG_3661ได้แก่
1. หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเกาะไหล อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
2. หมู่ที่ 8 บ้านปากมาบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
3. หมู่ที่ 9 บ้านหนองปล้อง ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
4. หมู่ที่ 3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5. หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
6. หมู่ที่ 5 บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
7. หมู่ที่ 3 บ้านคำบอน ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
8. หมู่ที่ 3 บ้านจอหอ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
9. หมู่ที่ 6 บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
10. หมู่ที่ 7 บ้านหนองแดงใหม่ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
โดยในปี 2563 จะขยายพื้นที่การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน 30 หมู่บ้านต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »