ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ (ส.ป.ก.4-01) และเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา

ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ฯ
(ส.ป.ก.4-01) และเมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา
          1542702087800 1542702103947 1542702113546 1542702120462 1542702130441 1542772368228นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา” โอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(เอกสาร ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกร อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  ซึ่งพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ดำเนินการ ประมาณ 24,600 ไร่ ได้จัดที่ดินให้กับเกษตรกรไปแล้ว 3,767 ราย
รวม 5,293 แปลง  และกิจกรรมที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาร่วมบูรณาการนี้ นำทีมโดย นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และกลุ่มงานอื่นๆ ให้การต้อนรับและนำชมบูธกิจกรรมของส.ป.ก.
        นอกจากนี้  ประธานในพิธี ยังได้มอบเมล็ดพันธุ์พืช(เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว) มอบพันธุ์ปลาน้ำจืด แก่เกษตรกร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา ได้จัดบูธสำหรับบริการประชาชน เพื่อให้คำปรึกษา ข้อแนะนำด้านกฎหมายปฏิรูปที่ดินและกฎหมายที่ดินอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างกระบวนการรับรู้ของประชาชน รวมถึงให้ความรู้และสร้างความเข้าใจข่าวสารต่างๆของทางราชการ ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจเข้ารับบริการ จำนวน 72 ราย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »