พม. เตรียมจัดงาน “โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9” รับเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

พม. เตรียมจัดงาน “โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9” รับเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด

IMG_6134 IMG_6136 IMG_6140 IMG_6146     นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว “โครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9” เพื่อให้เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวชาวต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดและนำประสบการณ์ไปเผยแพร่ในประเทศที่ตนอาศัยและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้บุตรบุญธรรมไทยกลับมาช่วยเหลือเด็กไทยและสังคมไทยต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯIMG_6209 IMG_6215 IMG_6220 IMG_6238 IMG_6208 IMG_6194 IMG_6189

รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสวัสดิการเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะการจัดหาครอบครัวทดแทนถาวรในรูปแบบครอบครัวบุญธรรม การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ป้องกันการลักพา การซื้อขายเด็ก การจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้กับเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้ง ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการคุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตในลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร หรือครอบครัวบุญธรรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามแนวคิดสากลของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือเกี่ยวกับการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ (Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption) ที่ประเทศไทยร่วมลงนามเป็นประเทศภาคี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรบุญธรรมพัฒนาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ IMG_6249 IMG_6259 IMG_6262 IMG_6263

สำหรับโครงการสู่มาตุภูมินี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม2562 โดยมีกิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด ได้แก่ การเข้าพบและคารวะนายกรัฐมนตรี หรือผู้บริหารระดับประเทศของไทย พิธีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ การเยี่ยมสงเคราะห์ที่บุตรบุญธรรมไทยเคยพำนักอาศัยอยู่ก่อนจะถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาทิ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น “IMG_6271 IMG_6270 IMG_6267 IMG_6266IMG_6274

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีครอบครัวบุญธรรมและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 118 ครอบครัว จำนวน 357 คน และมีเจ้าหน้าที่องค์การและหน่วยงานบุตรบุญธรรมจากประเทศเข้าร่วมประชุมด้านบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ จำนวน 49 คน รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 406 คนIMG_6113 IMG_6106IMG_6116 IMG_6115 IMG_6114 จากประเทศที่เข้าร่วม 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ อังกฤษ แคนาดา สวีเดน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี นิวซีแลนด์ อิตาลี เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และฮ่องกง” ซึ่งได้รับการตอบรับการเข้าร่วมงานเป็นอย่างดี รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวในตอนท้าย

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »