พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี ชวนเที่ยวงาน มหกรรม “พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2018 Agri’ Museum Expo รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี ชวนเที่ยวงาน มหกรรม “พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2018 Agri’ Museum Expo รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองเกษตร 328นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า การจัดงาน มหกรรม “พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ 2018 Agri’ Museum Expo รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย” ในครั้งนี้ เกษตร 325เน้นการขับเคลื่อนเชื่อมโยงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในหลากหลายแขนงวิชาเกษตร 286 เกษตร 290 เกษตร 312 เกษตร 313 เกษตร 314 เกษตร 315 เกษตร 319โดยเฉพาะด้านเกษตร วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา และเทคโนโลยี จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชั้นนำของประเทศไทย อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี เกษตร 339มิวเซียมสยาม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพฯ และศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ เป็นต้นเกษตร 338 นอกจากนี้ประชาชนที่มาเที่ยวชมจะได้รับความรู้หลายอย่าง นอกจากเรื่องของพิพิธภัณฑ์แล้วยังได้วิชาของแผ่นดิน ประชาชนจะได้เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรเกษตร 227 เกษตร 229 เกษตร 233 เกษตร 240 เกษตร 247 เกษตร 251 เกษตร 253 เกษตร 254 เกษตร 263 เกษตร 271 เกษตร 272 เกษตร 275 เกษตร 277 เกษตร 279 เกษตร 283 เกษตร 284 โดยครั้งนี้มีเรื่อง ครองแครงกรอบ การเลี้ยงปลาช่อนในบ่อซีเมนต์ การทำกังหันผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะให้ความรู้อย่างเปิดเผย เป็นคอร์สสั้น ๆ ที่สามารถเรียนรู้ภายในระยะเวลาสั้นและนำไปประกอบอาชีพได้
เกษตร 347ทั้งนี้ทางพิพิธภัณฑ์จัดงานขนาดย่อม ๆ เฉพาะเสาร์-อาทิตย์เป็นประจำอยู่แล้ว โดยมีเครือข่ายมาขายสินค้าและให้ความรู้แก่ประชาชน แต่งานมหกรรมใหญ่จัดปีละ 4 ครั้ง ในช่วงโอกาสสำคัญ ๆ เกษตร 345 ครั้งนี้จัดเนื่องจากเป็นเดือนสถาปนา ช่วงวันที่ 5 ธันวาคม ปีนี้อาจเพิ่มวันที่ 13 ตุลาคม และเดือนเมษายน ช่วงสงกรานต์ ส่วนการจัดงานมหกรรมครั้งล่าสุดนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 20,000 คน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »