พิพิธภัณฑ์เกษตรเตรียมจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดินระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561

พิพิธภัณฑ์เกษตรเตรียมจัดมหกรรมใหญ่ “ภูมิพลังแผ่นดิน”
เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ด้านการจัดการทรัพยากรดินระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทอง46523566_268238757217951_7763236284683780096_nนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)14580 ได้เตรียมจัดงานมหกรรม และวันดินโลก “ภูมิพลังแผ่นดิน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561 โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการพิเศษเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน การปรับปรุงบำรุงดินให้มีความสมบูรณ์ การจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จนประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของนักปฐพีวิทยาทั่วโลกIMG_1096IMG_1072 IMG_1075IMG_1090 IMG_1088IMG_1084 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ จึงผลักดันให้มีการจัดตั้ง “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก IMG_1119IMG_1125IMG_1134IMG_1131นอกจากการจัดแสดงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีการจัดแสดงด้วยสื่อ แสง เสียง และเทคนิครูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยในด้านต่างๆ ในชุดนิทรรศการ “พระเจ้าแผ่นดิน” นิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอเรื่องราว “ดินโลก ดินเรา” ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 9 ด้านการแก้ปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ ป่า และคน ให้กับพสกนิกรไทย รวมถึงแนวทางการปรับประยุกต์ใช้ของเครือข่ายและผู้ปฏิบัติจริง สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน IMG_1147 IMG_1148 IMG_1150การจัดนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 50 รูปแบบ นวัตกรรมด้านพลังงาน การปลูกพืชในพื้นที่จำกัด ผัก 7 วันทันกิน การทำนาวงบ่อ ปลูกผักกลับหัว ตะบันน้ำ จักรยานสูบน้ำ ระหักชกมวย เตาเผาถ่านแบบต่างๆ มุ้งขนาดกลางยกแคร่ มุ้งขนาดเล็กยกแคร่ ผักแนวตั้ง ผักกระสอบ ผักท่อพีวีซี ผักกางเกง ผักข้างกำแพง ผักน้ำ ผักกลับหัว ผักภาชนะเหลือใช้ มะนาวแก้มลิง โซลาร์เซลล์ ฯลฯ เป็นต้นIMG_1162 IMG_1163 IMG_1165 IMG_1164นอกจากนี้ยังมีการอบรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไป
ศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน กว่า 50 วิชา เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจากปราชญ์เกษตรผู้น้อมนำคำพ่อสอน อาทิ “สร้างป่า สร้างสุขที่ยั่งยืน” ดร.เกรก มีมุ่งกิจ สวนวนเกษตร สร้างรายได้ สร้างบำนาญอย่างยั่งยืน “เกษตรตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์ประดิษฐ์ เวหน การทำเกษตรผสมผสาน การวางแผนอย่างเป็นระบบ สู่การพึ่งพาตนเอง “ครีมอาบน้ำมะขาม” อาจารย์สุกัญญา หล่อตระกูล การนำมะขามมาเพิ่มมูลค่าเป็นครีมอาบน้ำ “สร้างสุข ตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์โจน จันได เกษตรพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา” ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง และอีกมากมาย ลงทะเบียนเรียนฟรี !!!IMG_1037 IMG_1042IMG_1030 IMG_1029ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ ต้นไม้ อาหารเครื่องดื่มพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 บูท ตลอดจนกิจกรรมสีสัน เพลิดเพลิน เกมงานวัดย้อนยุค สัตว์เลี้ยงน่ารักในวิถีเกษตร และชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร สุข สนุก เรียนรู้กับการนำเสนอด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตื่นเต้น สนุกครบรสพร้อมฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม กระทรงเกษตรและสหกรณ์IMG_1032IMG_1045IMG_106314581สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้าม โรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »