พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนในวัน อาสาฬห บูชาและทำบุญเข้าพรรษาที่วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)กันอย่างคึกคัก

พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนในวัน อาสาฬห บูชาและทำบุญเข้าพรรษาที่วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)กันอย่างคึกคัก

www.Thainewsvision.com

ข่าว –ภาพ  พาฝัน  ปิ่นทองวัด 209วัด 217วัด 104     วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)โดยพระครูโชติญาณประยุต เจ้าอาวาสได้จัดให้มีพิธีการทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนาสวดมนต์และเวียนเทียนขึ้น ใน”วันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ซึ่งถือว่าเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยมาอย่างช้านานวัด 114พระครูโชติญาณประยุต เจ้าอาวาส วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม)กล่าวว่า สำหรับวันอาสาฬหบูชาในปี 2560 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม (ขึ้น 15 คํ่า เดือน 8) หรือถือเป็นวันพระใหญ่ของไทยวัด 161วัด 163วัด 141วัด 165วัด 154 วัด 129วัด 136วัด 118วัด 167ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะมีโอกาสได้ทำบุญ รักษาศีล ฟังธรรมร่วมกัน  ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวงในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องวัด 188วัด 191วัด 242ส่วนวันเข้าพรรษา เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ซึ่งการให้จำพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพื่อป้องกันมิให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าว และพืชผลของชาวบ้านเสียหายวัด 027 วัด 023วัด 035ส่วนประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ “ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา” ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณรวัด 036  ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล  ประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษาวัด 039 พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้า – เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป – เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายวัด 057 จึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวมากยิ่งขึ้นวัด 067วัด 068วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนากรรมฐานโดยมีหลวงปู่หลอด ปโมทิโต ศิษย์โดยตรงองค์สุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัด 062ท่านเป็นพระากรรมฐานที่มีชื่อเสียง ใช้เวลาศึกษากรรมฐานและออกธุดงค์เป็นเวลาร่วมถึง 26 ปี ทางวัดมีสถานที่ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิภาวนา มีความสัปปายะมากวัด 071 โดยจัดให้มีการปฏิบัติธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำขอเชิญพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมสวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรมได้ทุกวันในเวลา 16.30 น.-18.00 น.และเวลา 19.00-20.30 น.ถนนลาดพร้าววังหิน เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »