ภูกระดึงจัดงานสืบสานประเพณี “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” จังหวัดเลย

ภูกระดึงจัดงานสืบสานประเพณี
“สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง”
จังหวัดเลย
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทอง305909
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวว่านอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย อำเภอภูกระดึงยังมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง คือ พระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 โดยหลวงวิจิตร คุณสาร นายอำเภอวังสะพุง ได้ร่วมกับราษฎร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและด้วยแรงศรัทธาในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์แห่งนี้305912 305911 305910 ซึ่งแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นยังไม่มีชื่อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระและบริเวณรอบๆ ด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งทรงเสด็จมาเบิกพระเนตรและสวมเกศ รวมถึงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปนี้ว่า “พระพุทธเมตตา” ตราบจนทุกวันนี้305914305916 305917 305918
“ต่อมาปี พ.ศ. 2547 นายเริงชัย ชัยวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง ในขณะนั้น ได้ก่อสร้างพระพุทธเมตตา จำลองไว้ที่ศาลาพระพุทธเมตตา ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไป-มา หรือบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธเมตตาองค์จริงบนยอดภูกระดึง ได้กราบไหว้ สักการะบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต”305936
นายภูริวัจน์ กล่าวต่อไปว่าอีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง”ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีกระแสตอบรับเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ในปีนี้ชาวอำเภอภูกระดึงจึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานครั้งที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ,เอกชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนี้305949
ในปีนี้มีกำหนดจัดงานในวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับพิธีการโยงสายสิญจน์พระพุทธเมตตาจากยอดภูกระดึงและบูชาเจ้าปู่ภูกระดึงและขบวนแห่ “ไอยรามัฆวาน คีตกาลภูกระดึง ตราตรึงหิมพานต์ ทิพย์วิมานศรีอัปสร องค์อมรเทวโลก ศุภโชติดาวดึงส์ “ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ สวยงามเป็นอย่างมากพร้อมทั้งนำสินค้าของดี ของเด่น ของอำเภอภุกระดึงออกมาจำหน่ายตลอดงาน การชาวภูกระดึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงประเพณีและวิถีวัฒนธรรมของชาวภูกระดึงและเป็นทางเลือกหนึ่งในการมาท่องเที่ยวในอำเภอภูกระดึง นายภูริวัจน์กล่าวทิ้งท้าย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »