มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศผลงาน Ups and downs

มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศผลงาน Ups and downsนางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง (pic1)
 
ผลงาน Ups and downs ของ “น้องตั๊ก” นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) คว้ารางวัลชนะเลิศ ในหัวข้อ การออกแบบเครื่องประดับ การประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากคนรุ่นใหม่ ในงานไทยทะยาน “ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีผลงานเข้าประกวดกว่า 280 ผลงานจากทั่วประเทศ278008673_135727719020180_6872571780160000014_nIMG_9788_0 IMG_9726_0 IMG_9709 IMG_9684
โดย นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง เล่าว่า ผลงาน Ups and downs นำความเชื่อเรื่องเบญจเพส มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ โดยการตีความคำว่าเบญจเพส คือการแปรปรวนผันเปลี่ยน การขึ้นลงของช่วงจังหวะชีวิต นำกราฟมาเป็นตัวถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปของชีวิต ใช้ “อัญมณีนพเก้า” ที่มีความเชื่อว่า นพเก้านำมาซึ่งอำนาจพิเศษ ชื่อเสียง ความร่ำรวย แคล้วคลาดจากภัยอันตราย นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวผู้สวมใส่ โดยเครื่องประดับตัวเรือนทำจากเงิน มีหินสีต่าง ๆ แทนสีของอัญมณีนพเก้า คอลเลคชั่นเครื่องประดับประกอบด้วย 2 ชิ้น คือ 1.โชคเกอร์ ออกแบบเป็นกราฟแท่งและกราฟเส้นในบางช่วง ลักษณะกราฟเป็นกราฟที่กำลังกลับตัว (Bullish pattern) เปรียบกับช่วงชีวิตที่มีช่วงที่ตกต่ำและกำลังกลับตัวมาดีขึ้นอีกครั้ง มีอัญมณีเป็นตัวแทนเหตุการณ์ชีวิต บางช่วงของอัญมณีสามารถหมุนได้เปรียบกับจุดเปลี่ยนผ่านของชีวิต 2. เข็มกลัด เป็นกราฟแท่ง โดยมีอัญมณีประดับไว้ด้านบนแท่งกราฟ แต่ละแท่งมีความโค้งในช่วงแรกแล้วค่อยตั้งตรงเปรียบกับช่วงเบญจเพสของชีวิตจะเกิดการแปรปรวนของดวงชะตา ใส่อัญมณีเข้าไปเพื่อเสริมพลังให้ผ่านช่วงตกต่ำของชีวิต เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้สวมใส่ ทั้ง 2 ชิ้นออกแบบสไตล์โมเดิร์นให้มีความทันสมัย ใส่ได้ในชีวิตประจำวัน ผสมผสานกับความเชื่อเรื่องอัญมณีนพเก้าทำให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย278168258_7419227124760849_732055479251327817_n 278087599_7419227314760830_5188591020117439574_n
สำหรับรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกที่ได้รับ ไม่ได้หวังได้รางวัลจากการประกวด อาจารย์ศรศิลป์ โสภณสกุลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาได้ส่งข่าวการประชาสัมพันธ์เข้ามาในกลุ่มไลน์ห้อง เห็นว่าเป็นโครงการประกวดที่น่าสนใจ มีการWorkshop บวกกับกำลังเรียนวิชาออกแบบเครื่องประดับจึงสนใจเข้าประกวดรายการนี้จึงตัดสินในเข้าประกวดการเข้าแข่งขันครั้งนี้ได้ประสบการณ์เยอะมาก ๆ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ มิตรภาพจากเพื่อนที่ร่วมประกวด

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »