มทร.ธัญบุรี จับมือ “ทีเอชซีจี กรุ๊ป” ลงนาม MOU วิจัย ปลูกและแปรรูปกัญชา-กัญชง-กระท่อม

มทร.ธัญบุรี จับมือ “ทีเอชซีจี กรุ๊ป” ลงนาม MOU วิจัย ปลูกและแปรรูปกัญชา-กัญชง-กระท่อม
www.Thainewsvision.com 237853526_5031316556895149_7173796020667363749_n
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ร่วมกับ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด โดยนายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการ 236689487_5031317126895092_1017240178037345327_n, พร้อมด้วยนางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล ประธานที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายพลวรรธน์ พญาพิทักษ์สกุล รองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน และนายณัฐวรรธน์ วรพนิตกุล รองประธานวิสาหกิจชุมชนทุ่งนางแลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม และพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยมี ศ.ดร.พิชัย สนแจ้ง และ ผศ.ดร.ภูธดา คุนผลิน ที่ปรึกษา บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน237011974_5031317190228419_7402838052141177053_n238360387_5031317040228434_3230476072997747434_n 238580186_5031316663561805_8417638938012646579_n 239177728_5031317016895103_8276485632644331408_n 240240504_5031316703561801_7460428093937208454_n241124538_5031316590228479_7119343441406635291_n
โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ โดยมีความร่วมมือกันครบกระบวนการตั้งแต่ ต้นน้ำ วิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพรอื่น รวมถึงกระบวนการปลูกด้วยระบบ Smart Farm กลางน้ำ วิจัยกระบวนการสกัดสารสำคัญจากกัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพรอื่น เพื่อนำไปใช้ทางการแพทย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และปลายน้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง กระท่อมและพืชสมุนไพร พร้อมทั้งการทำตลาดในรูปแบบต่างเพื่อสร้างรายได้ การพัฒนาและการจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »