มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ ท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง ” เรียนรู้ วิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ ท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง ” เรียนรู้ วิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_8449
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี (มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ)IMG_8453 และ ผศ.ดร. ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ) พร้อมทั้ง ผศ.ละเอียด ขจรภัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์) จับมือผู้นำชุมชนในอำเภอคลองหลวง ปลุกกระแสท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน เปิดตัวโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายใต้แคมเปญ “ ท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง ”IMG_8192IMG_8198IMG_8174IMG_8130IMG_8138 IMG_8134IMG_8209 IMG_8219IMG_8222 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน การเรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน โดยมี 3 ชุมชนต้นแบบ ใน อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ได้แก่ คลอง 3 คลอง 5 และ คลอง 6IMG_8237IMG_8248IMG_8231IMG_8274 IMG_8278 IMG_8279
โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองสาม ชม การสาธิตการทำเดโคพลาส แล้วมาต่อกันด้วย สวนเกษตรอินทรีย์ คลองห้า (สวนผักลุงผู้ใหญ่) เรียนรู้การเตรียมดินเพื่อปลูกผักสลัด การทำแปลงปลูกผักยกพื้น พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองIMG_8305 IMG_8311 IMG_8316 IMG_8317 IMG_8318 IMG_8324 IMG_8325IMG_8332 IMG_8333 IMG_8337 จากนั้นมา เรียนทำพิชซาจากเห็ดนางฟ้าภูฐาน ที่ กลุ่มสัมมาชีพตำบลคลองหก แล้วต่อด้วย เรียนรู้การปลูกบัว และชมการสาธิตการทำบัวในโหลแก้ว ที่ ศูนย์เรียนรู้บัว ตำบลคลองห้า IMG_8412IMG_8440 IMG_8429 IMG_8426 IMG_8424 IMG_8422IMG_8465 IMG_8462IMG_8442 IMG_8444จากนั้นมาสัมผัสกับการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ชมการสาธิตการทำหมี่กรอบ และช้อปสุดฟิน กับของฝากชุมชนติดไม้ ติดมือกลับบ้านกันแบบจุใจ ที่จุดกระจายสินค้าชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองห้าIMG_8167 IMG_8168 IMG_8114 IMG_8110
ผศ.ดร. ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ) และผศ.ละเอียด ขจรภัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์) กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการนี้ ต้องการสร้างการรับรู้และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต่างๆ ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อย่างยั่งยืน และยังดำเนินตามแนวทางการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีคนท้องถิ่น ของท่านอธิการบดี อีกด้วย ที่ท่านมุ่งเน้นและทำงานร่วมกันมาโดยตลอด IMG_8105 IMG_8096IMG_8184 IMG_8179และเพื่อเป็นการตอกย้ำวัตถุประสงค์นี้ เราจึงได้จัดโครงการ “ ท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง ” ขึ้น โดยในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มครอบครัว โดยแต่ละกลุ่มจะมีจุดเด่น หรือพฤติกรรมที่ทั้งแตกต่าง และคล้ายกันคือ ทุกคนต่างอยากมีสุขภาพที่ดีทั้งตนเองและครอบครัว อยากบริโภคอาหารปลอดภัย และอยากสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณค่าของการไปท่องเที่ยว ที่เราได้เที่ยว ชุมชนมีรายได้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นถูกสืบสารต่อไป อย่างยั่งยืนIMG_8352 IMG_8370 IMG_8371 IMG_8378 IMG_8381 IMG_8385 IMG_8386
IMG_8408 IMG_8409สำหรับโครงการ “ ท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง ” เริ่มเปิดจองให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่เชิง วิถีเกษตรพอเพียงแล้ว วันนี้ ท่านผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ คุณนิตยา ทิพาพงษ์ผกาพัน (คุณนิด) โทร.081-734-9955 การท่องเที่ยวชุมชนมีทั้งแบบ 1 วัน และ 2 วัน 1 คืนIMG_8458 IMG_8457 IMG_8456 IMG_8455 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริง รวมทั้งส่งเสริมรายได้เข้าสู่ชุมชนผ่านนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ในแต่ละชุมชนยังสามารถสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนที่มีเอกลักษณ์ สืบทอดต่อไป อย่างยั่งยืนได้อีกด้วย

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »