มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์กำหนดจัด #งานประกาศเกียรติคุณประจำปี2562

มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์กำหนดจัด #งานประกาศเกียรติคุณประจำปี2562 IMG_8077

มูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์กำหนดจัด #งานประกาศเกียรติคุณประจำปี2562
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_8132
IMG_8161 IMG_8160IMG_8124 IMG_8121ดร.ต้นบุญ วิสาขา ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์กำหนดจัด #งานประกาศเกียรติคุณประจำปี2562 โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุม คอนแวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯIMG_8097IMG_8110 IMG_8109 IMG_8108IMG_8105
ภายในงานโครงการ งานประกาศเกียรติคุณประกอบไปด้วยรางวัล
– ผู้นำศาสนาโลก ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา 2562
– พญามุจลินทร์ 9 มงคล ประจำปี 2562
– ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยม Best News Awards 2019
– ผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2019IMG_8172 IMG_8171 IMG_8170
โดยผู้เข้ารับรางวัล ประจำปีพุทธศักราช 2562 ผู้นำศาสนาโลก ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาได้แก่
1 พระมหา เลอเดช วงศ์ศรีชา (วรวํโส) เจ้าอาวาส วัดพระธาตุพนม อเมริกา
2 พระ รักษพล กุลวฑฺฒโน (สกุลวัฒนา) เจ้าอาวาส วัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
3 พระ ศ.ดร. ชาตรี เหมพันธ์ หัวหน้าธรรมทูต วัดพุทธวิหารเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก รัสเซีย
4 PHRA SUTHAM NATEETONG WAT BUDDHATHAM CHICAGO AMERICA
5 พระครูใบฎีกาพิเศษ จันทร์พุ่ม เจ้าอาวาสวัดไทยอิตาลีฟริอูลี
6 Ven. Metibemiye Dhammarathana Thero Mathurata Temple Sri Lankan
7 พระ ดร. ปรียงค์ อาภรณ์สุวรรณ พระธรรมทูต Wat Ananda Metyarama (Singapore)
8 PHRA WIJAYA ENDANG DHAMJAKATAR TEMPLE INDONESIA
9 พระครูอรัญวัฒนคุณ ดวงวิชัย เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธิคุณ จังหวัดยโสธร
10 พระ ทศพล ลกฺขสุวณฺโณ (คำแสน)IMG_8169 IMG_8168 IMG_8167
IMG_8191 IMG_8193ผู้รังสรรค์ “ข่าว” ยอดเยี่ยม Best News Awards 2019
1 ดร. มนัส ตั้งสุข ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี
2 ดร. ริกาณ์ ปุญทริกา ผู้ประกาศข่าว
3 นาย กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
4 นาย จิรุตม์ เป็นพุ่ม ผู้สื่อข่าวพิเศษประจาประเทศไทย องค์การสหประชาชาติ
5 นาย นภจรส ใจเกษม ผู้สื่อข่าว สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34IMG_8176 IMG_8179 IMG_8182 IMG_8183 IMG_8185
พญามุจลินทร์ 9มงคล ประจำปี 2562
1 นาย แสงชัย แหเลิศตระกูล หมอแสง สมุนไพรต้านมะเร็ง
2 นาย นรินทร์ เศรษฐีใจเย็น เจ้าของโรงแรม บลูโอเชี่ยน รีสอร์ท
3 ร้อยตํารวจตรีหญิง ณธัญวิชญ์ ชุมโกมนต์ กินเนสส์
4 นาย วิทยาธร บุญไกรสร
5 นาย นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ
6 นาย วทัญญู มุ่งหมาย วิทยากร/พิธีกร/นักร้อง/นักธุรกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์ อีส บอร์น จำกัด ที่ปรึกษาอาวุโสหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ และที่ปรึกษาสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเกริก ศิลปินทำดีเพื่อ…พ่อหลวง ผู้ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ “คีตราชัน” และบทเพลง เฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 “เพลง องค์กษัตรามหาวชิราลงกรณ”
7 นาง ทัจฐนีย์ ศิริเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการออกแบบตัดเย็บนานาชาติ กาลวิน
8 Mr. Cory Choi
9 นายสิริชัย ห่านวิบูลย์พงศ์IMG_8073
IMG_8209 IMG_8207 IMG_8205 IMG_8204 IMG_8203IMG_8084IMG_8071ผู้นำองค์กรดีเด่น 2562
1 ศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา บุญหล้า ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเซีย
2 ดร.รัชต์ ไชยสุข อุปนายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล (สคส)
3 พล.ต.ต. นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร
4 พล.ต.ต. วิฑูรย์ สุระพันธ์ ผู้บังคับการ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา
5 พ.ต.อ. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ศูนย์รวมข่าว (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) CEO
6 พ.ต.ท. คริษฐ์ ปริยะเกตุ สว.งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร. (กองบัญชาการตำรวจนครบาล)
7 พ.ต.ต. สุภาพ เจริญ สวป.สน.แสมดำ
8 นาย วรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8 นาย รฤกฤษ์ กัลย์จาฤก Managing Director บริษัท ป๊าสั่งย่าสอน จำกัด CEO
10 น.ส. อรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี CEO

 

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »