รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ดูการทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รมว.การอุดมศึกษาฯ ลงพื้นที่ดูการทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19
ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_5717 IMG_5718 IMG_5719 IMG_5720 IMG_5721
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทดสอบดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 IMG_5737 IMG_5734 IMG_5736 IMG_5754 IMG_5772 IMG_5743 IMG_5809 IMG_5811 IMG_5812IMG_5799IMG_5796 IMG_5793โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ สุทธิรัตน์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ IMG_5825 IMG_5826 IMG_5827 IMG_5828 IMG_5830 IMG_5831
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 ให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และเตรียมการให้คนไทยมีวัคซีนพร้อมใช้ในเวลาเดียวกับประเทศชั้นนำของโลกตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี IMG_5821ซึ่งความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คือการบริหารจัดการให้แน่ใจว่าจะมีวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและจำนวนเพียงพอ ซึ่งต้องเตรียมการทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา และการผลิตควบคู่กันไป สำหรับประเทศไทย กระทรวง อว. ได้มอบหมายให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข บริหารแผนปฏิบัติการด้านวัคซีนโรคโควิดของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การเตรียมโรงงานเพื่อผลิตวัคซีนสำหรับทดสอบในอาสาสมัคร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บริษัทผลิตวัคซีนในประเทศไทย IMG_5841 IMG_5840IMG_5843 IMG_5844 IMG_5885 IMG_5889 IMG_5896ซึ่งต้องจัดการให้เหมาะสมจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิตวัคซีนให้เพียงพอสำหรับประเทศภายในปีหน้าได้หากประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันมีวัคซีนต้นแบบที่เข้าทดสอบในสัตว์ทดลองมากกว่า 150 ชนิด และอย่างน้อยมี 10 ชนิดที่เริ่มทำการทดสอบในอาสาสมัครแล้วประมาณ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และแคนาดา IMG_5833 IMG_5834 IMG_5835 IMG_5836 IMG_5837 IMG_5838
ทั้งนี้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) ได้สนับสนุนทุนวิจัยเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยได้มีการดำเนินการไปแล้ว 5 โครงการในหลายสถาบันและมีความก้าวหน้าจนถึงขั้นทดสอบในสัตว์ทดลองแล้ว ซึ่งในขณะนี้งานวิจัย “วัคซีนชนิด mRNA” ที่ศูนย์วัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นหลังทดสอบในหนูทดลองแล้ว และพร้อมที่จะเริ่มมีการทดสอบในลิงในประเทศไทยต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »