วศ.อว. เสริมองค์ความรู้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วศ.อว. เสริมองค์ความรู้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี309600605_465792342243091_7804883378035859459_n309546911_465792268909765_538645695814662825_n309958661_465792322243093_7372764419748876783_n 309868076_465792275576431_2003004441847646500_n 309832415_465792245576434_5800935468420760570_n 309779727_465792305576428_877781285625428488_n 309695883_465792232243102_1225191354690060254_n310099885_465792262243099_8688550467992824626_n309548250_465791258909866_5166522288237140236_n
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นประธาน เปิดกิจกรรมสนทนาประสา วศ. เรื่อง การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากร วศ. ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) กว่า 150 คน
ทั้งนี้ วศ. เป็นหน่วยงานมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของประเทศไทยด้วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งหวังให้บุคลากร วศ. ได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ในอนาคต เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป
#กรมวิทยาศาสตร์บริการ📌

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »