วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ จังหวัดชลบุรี

วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมเปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ จังหวัดชลบุรี
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทอง25 บางเสร่ 298นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีร่วมกับจังหวัดชลบุรีและชุมชนบางเสร่ ร่วมกันจัดกิจกรรม เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ “เที่ยววิถีเท่ บางเสร่ โดยชุมชน” เน้นสร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานกิจกรรม วัดบางเสร่คงคาราม ม.4 บางเสร่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 25 บางเสร่ 192 25 บางเสร่ 229 25 บางเสร่ 238 นายสามารถ กล่าวว่าด้วยจังหวัดชลบุรี มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัย25 บางเสร่ 063 25 บางเสร่ 050 25 บางเสร่ 057 25 บางเสร่ 099 25 บางเสร่ 100 25 บางเสร่ 101 25 บางเสร่ 102 25 บางเสร่ 126 25 บางเสร่ 116การพัฒนาแหล่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนบางเสร่ เป็นกิจกรรมการสานพลังความร่วมมือ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุน และเสริมสร้าง เศรษฐกิจ รากฐานให้เจริญเติบโต ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านรายได้ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ชุมชน25 บางเสร่ 026 25 บางเสร่ 005 25 บางเสร่ 008 25 บางเสร่ 012 25 บางเสร่ 017สำหรับกิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่ พบกับการสาธิต และการจำหน่ายสินค้าของชุมชน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดบางเสร่คงคาราม พร้อมตื่นเต้นตระการตาไปกับการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งและหางเครื่องระดับประเทศ และวงดนตรีไทยระดับจังหวัด โดยกิจกรรม “เปิดลานวัด ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม” งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 – 20.00 น. บริเวณวัดบางเสร่คงคาราม สัตหีบ ชลบุรี

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »