วัฒนธรรมล้ำค่ายะหยา – บาบ๋าเมืองระนองปี 2558

วัฒนธรรมล้ำค่ายะหยา – บาบ๋าเมืองระนองปี 2558

          ระนอง-พม่า 443 นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการวัฒนธรรมล้ำค่ายะหยา – บาบ๋าเมืองระนองประจำปีงบประมาณ 2558 ณ  พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) จังหวัดระนองขึ้นโดยมีภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากระนอง-พม่า 562

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกล่าวว่า  จังหวัดระนอง มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ระนอง-พม่า 459ส่งเสริมให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากขึ้น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง ร่วมกับจังหวัดระนอง กำหนดจัด “โครงการวัฒนธรรมล้ำค่ายะหยา – บาบ๋าเมืองระนอง” ประจำปี 2558 โดยกำหนดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมในจังหวัดระนอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดระนอง ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) จังหวัดระนองอีกด้วยในปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง มีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยว วิถีไทย จึงใช้การจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์การแต่งกายชุดยะหยา – บาบ๋า เป็นสื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสชมการแต่งกายพื้นเมืองของชาวจังหวัดระนอง และกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดระนอง ต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »