วันเดียวเที่ยวชัยนาท

วันเดียวเที่ยวชัยนาท
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_9581
 เพียงไม่กี่ชั่วโมงที่เราใช้เวลาในการเดินทางออกจากกรุงเทพ วิ่งตาม ถนนวิภาวดี-รังสิต เข้า ถนนสายเอเซีย ผ่าน อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี มุ่งเข้าสู่จังหวัด.. ชัยนาทโดยมีที่หมายคือ “วัดพระบรมธาตุวรวิหาร” จ.ชัยนาทนั่นเองค่ะIMG_9450
พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท.และ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารกล่าวว่าวัดพระบรมธาตุวรวิหารนี้ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กม.ค่ะ IMG_9442 IMG_9438 IMG_9436สร้างขึ้นในสมัยพระศรีธรรมาโศกราช โดยพระอรหันต์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมา และได้สร้างพระปรางค์ด้วยศิลาแลง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระปรางค์IMG_9453 นอกจากนี้ วัดพระบรมธาตุวรวิหารยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำหน้าวัดบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่งด้วย
ไม่เพียงแต่เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นIMG_9481 IMG_9482 IMG_9490 IMG_9494 IMG_9495 ภายในวัดยังเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างน่าสนใจที่ให้ความรู้สึกราวกับนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลาไปสู่ในยุคกาลก่อน เช่น เจดีย์พระบรมธาตุตามรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดใกล้เคียง โดยในวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกๆ ปีจะมีงานเทศกาลสมโภชพระบรมธาตุที่คลาคลั่งไปด้วยผู้คนทั่วสารทิศที่พากันมาเที่ยวชม
โบราณสถาน และปูชนียวัตถุที่สำคัญภายในวัดอีกมากมายอาทิIMG_9510 IMG_9513 IMG_9515
**เจดีย์พระบรมธาตุ องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้างมีแต่ตำนานกล่าวกันต่อๆ มา ว่าองค์พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระศาสนายังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วยนั่นเองค่ะ
***พระวิหารเก้าห้อง สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับเจดีย์พระบรมธาตุ ภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ อายุ 700 กว่าปีIMG_9516 IMG_9532 IMG_9533 IMG_9538 IMG_9539 IMG_9544
***พระอุโบสถ ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัย
****หลวงพ่อเพชรจำลอง (องค์เดิมพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างไถ่เมืองชัยนาทคืนจากพระเจ้าอู่ทอง ขณะนี้กรมศิลปากรนำรักษาไว้) หลวงพ่อเพชรจำลองอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างIMG_9559 IMG_9568 IMG_9569
—พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เกิดจากการที่พระชัยนาทมุนี (นวม สุทตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท และเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ได้เก็บรักษาและรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาท และบริเวณใกล้เคียงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทย พระชัยนาทมุนีจึงยินดีมอบโบราณวัตถุดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาติ กรมศิลปากรจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งชาติขึ้นบริเวณใกล้กับวัดพระบรมธาตุวรวิหารด้วยเหตุที่วัดสร้างมานาน จึงทำให้ทรุดโทรมทั้งตัวศาสนสถานและองค์พระพุทธรูปประธาน สมควรแก่การบูรณปฏิสังขรณ์IMG_9573 IMG_9574 IMG_9575 IMG_9576
IMG_946154799131_2301892903467608_4744439175464353792_nเส้นทางการเดินทาง
วัดบรมธาตุอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองชัยนาทใช้ทางหลวงหมายเลข 340 จนถึงสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 3183 เลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร หรือ รถ โดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ – วัดสิงห์

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »