ศรัทธาบารมีตุ๊เจ้าแห่งล้านนา พระอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

ศรัทธาบารมีตุ๊เจ้าแห่งล้านนา พระอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ. แม่สรวย จ. เชียงราย
www.Thainewsvision.com
เรื่อง –ภาพ พาฝัน ปิ่นทองเชียงราย 689

“…ครูบาคิดว่าความสวยงามในวัตถุทำให้เกิดกุศลขึ้นในจิตใจ เรามาวัดอย่างน้อยได้เห็นความร่มรื่น ได้เห็นความสงบ ได้เห็นสิ่งสวยงาม ได้เห็นพระพุทธรูป ได้เห็นความเป็นไทย จิตเราจะเกิดความเบิกบาน นี่คือคำว่าบุญ…”
(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)เชียงราย 693ตามประวัติเดิม วัดแสงแก้วโพธิญาณได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ตรงกับวันวิสาขบูชา การสร้างศาสนสถานแห่งนี้ใช้ศิลปะแบบล้านนาประยุกต์ โดยนำความโดดเด่นของศิลปะล้านนา ไตและพม่ามาผสมผสานตกแต่งรายละเอียดอย่างสวยงามเชียงราย 748เชียงราย 712เชียงราย 715เชียงราย 718เชียงราย 720เชียงราย 719เชียงราย 722เชียงราย 723เชียงราย 729เชียงราย 726เชียงราย 735เชียงราย 736เชียงราย 737เชียงราย 714เชียงราย 742เชียงราย 745เชียงราย 739เชียงราย 732อาจด้วยบารมีของครูบาอริยชาติ กับทั้งแรงศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของชาวบ้านป่าตึงในการที่จะสร้างพุทธสถานเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต ทำให้ในคืนหนึ่ง ครูบาอริยชาติได้เกิด “นิมิต” ขึ้น ในนิมิตนั้น…ครูบาได้พบสถานที่แห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นเนินเขาที่ไม่สูงนัก มีต้นไม้ใหญ่น้อยให้ร่มเงาเย็นสบาย อาณาบริเวณที่กว้างขวางนั้นล้อมรอบด้วยป่าไผ่ เป็นสถานที่ซึ่งสงบร่มรื่นเหมาะแก่การสร้างพุทธสถานเพื่อบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ครูบาอริยชาติยังได้จัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น อีกทั้งท่านยังได้สงเคราะห์แจกจ่ายผ้าห่มและเครื่องกันหนาวแก่ชาวเขา ตลอดจนนำสิ่งของต่างๆ ไปช่วยเหลือในการก่อสร้างพระวิหารที่วัดป่าม่วง ต.ท่าก๊อ อ. แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาแก่ชนชาวเขาในแถบนั้นอีกด้วย

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »