ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทำบุญส่งท้ายปี ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2563 (8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “ปฏิทินหนูแดงปี 2564 คำถามยอดฮิตการบริจาคโลหิต” เป็นที่ระลึก

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทำบุญส่งท้ายปี ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2563 (8 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง ในกรุงเทพฯ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “ปฏิทินหนูแดงปี 2564 คำถามยอดฮิตการบริจาคโลหิต” เป็นที่ระลึก
www.Thainewsvision.comแบนเนอร์ ปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดี ได
 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ซึ่งมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลาย ๆ วัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ออกเดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก พบว่ามีอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในช่วง 7 วันอันตราย 149788149789149790ในปีที่ผ่านมาถึง 3,421 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 373 ราย และผู้บาดเจ็บ 3,449 ราย โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงมีการขอเบิกโลหิตสำรองสูงถึงวันละ 6,000 – 7,000 ยูนิต ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิต และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID – 19 ในขณะนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างมาตรการเฝ้าระวัง ทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงทุกแห่ง หลายหน่วยงานงดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ส่งผลทำให้ปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอ อาจกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา149785
ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วนอย่างทันท่วงที อย่างน้อยวันละ 3,000 ยูนิต จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดี และประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปี เพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาตนเองให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่ความโชคดี ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างมีความสุข149786 ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ โชคดีได้บุญ” ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2563 (8 วัน) จะได้รับ “ปฏิทินหนูแดง ปี 2564 คำถามยอดฮิตการบริจาคโลหิต” เป็นที่ระลึก (ปิดทำการ 1 วัน คือ วันที่ 1 มกราคม 2564)

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »