ศูนย์ ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัด โครงการถุงปันสุข บุกถึงบ้าน

ศูนย์ ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัด โครงการถุงปันสุข บุกถึงบ้าน
วิณิชชา​ ปิ่นทอง100627797_2613903895514433_4259287529498345472_n99422743_706215246870330_7150786730096852992_n100052507_1547153932122115_5209643799306829824_n101515947_270677254298974_7658655218300616704_n98194423_1523171261191649_551510466942205952_n99299320_3076429499072176_7185660043474239488_n99424230_285322345843393_6876049333007941632_n100868648_286735699129503_4263364999650476032_n100996144_3931602453549034_8684568479765889024_n99292546_568097647456691_8750392366860337152_n 99103830_3170061449710696_5472490231544414208_n100626436_3483663428315258_6863445691348287488_n98036342_578388569474737_3298974095273623552_n
    ว่าที่ พ.ต.วิษณุ เกิดกุลอินทรีย์1หน.ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4​พร้อมด้วยนายวสวรรธน์. วงษ์ธนเจริญ อินทรีย์ 2 หน.ฉก.ทสปช. กอ.รมน.ภาค 4 สฎ.ได้นำถุงปันสุขไปมอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงตู้ปันสุข และผู้ประสบปัญหาขาดแคลนของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเชื้อโควิด 19 ที่ร่วมกันสนับสนุนจากผู้บริหารและสมาชิก ทสปช. และประชาชนทั่วไป ในพี้นที่จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จำนวน 89 ครัวเรือน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »