สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อตรวจประเมิน อนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมคาลิเบอร์ กรุงเทพฯ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อตรวจประเมิน อนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมคาลิเบอร์ กรุงเทพฯ
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_1713
IMG_1714วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) นำโดย อาจารย์นารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องสอบภาคปฏิบัติ สัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ เพื่อตรวจประเมิน อนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ฝึกอบรมคาลิเบอร์IMG_1723IMG_1726IMG_1728 IMG_1733 IMG_1737
IMG_1740
IMG_1741 IMG_1742 IMG_1743 IMG_1746 IMG_1747 IMG_1748 IMG_1749โดยมี นายนรธา มณีนาค ผู้อำนายการศูนย์ฝึกอบรม ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรม รวมทั้ง ร้อยเอก อริยวิศว์ วัฒนจิรภาส หัวหน้าชุดครูฝึกอบรม สาธิตจำลองขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง ในแต่ละสถานีทดสอบ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ได้แก่ สาขารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และสาขาอารักขาบุคคลสำคัญ ให้กับคณะผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้ทราบถึงขั้นตอนการฝึกอบรม ในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ เช่น การปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรูปขบวนยานยนต์ ขณะรับมอบสิ่งของบนเวทีปราศรัย ขณะเข้าสู่อาคารถูกลอบทำร้ายโดยอาวุธมีด เป็นต้นIMG_1753 IMG_1755IMG_1751IMG_1763 IMG_1764 IMG_1765 IMG_1768IMG_1771 IMG_1772 IMG_1773 IMG_1774IMG_1769
ทั้งนี้นายนรธา มณีนาค กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอบรมคาลิเบอร์ ได้ดำเนินการเชิงรุก เพื่อบูรณาการวิชาชีพรักษาความปลอดภัย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตให้จัดฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบอาชีพด้านรักษาความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง IMG_1776 IMG_1778 IMG_1779 IMG_1780 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1796 IMG_1797 IMG_1798 IMG_1799 IMG_1800 IMG_1801 IMG_1804 IMG_1814 IMG_1815 IMG_1816IMG_1817IMG_1818IMG_1819IMG_1824โดยสอดรับกับนโยบายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ที่มุ่งหวังพัฒนาวิชาชีพด้านรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอันตรายของบุคคลสำคัญ ทำให้วิชาชีพรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นIMG_1845IMG_1846IMG_1847IMG_1848IMG_1852IMG_1721IMG_1716IMG_1674 IMG_1673IMG_1679 IMG_1678IMG_1686IMG_1690 IMG_1691 IMG_1692IMG_1688
หากหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านวิชาชีพรักษาความปลอดภัย หรือสนใจรับบริการทีมรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมคาร์ลิเบอร์/สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ เลขที่ 76/8 ถ.สายไหม-หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 10270 โทรศัพท์ 021214391,0848925564
Facebook Group: สมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ (official group)

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »