สถาปัตย์จุฬา เตรียมจัดกิจกรรม O2Run : Pre-Running วิ่งสร้างเมือง 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาปัตย์จุฬา เตรียมจัดกิจกรรม O2Run : Pre-Running วิ่งสร้างเมือง 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_4540
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมจัด กิจกรรม O2Run : Pre-Running วิ่งสร้างเมือง และงานเสวนาวิ่งสร้างเมือง “ลมหายใจของคนเมือง” ณ บางกระเจ้า สมุทรปราการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมIMG_4589 IMG_4602
นายกฤษณะ ธนะธนิต นายกสมาคมศิษย์เก่า คนปัจจุบัน เปิดเผยว่า กิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง”หรือ Run for Better City :R4BCเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก IMG_4610IMG_4613 IMG_4614 IMG_4615 IMG_4620ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ วิ่งสร้างเมือง 2019 ลมหายใจ หรือ ออกซิเจน (O2)โดยทางคณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง เพราะต้นไม้ล้วนหายใจออกมาเป็นออกซิเจน (O2) คืนกลับมาให้คนเมืองใช้หายใจIMG_4629 IMG_4632 IMG_4643 IMG_4647 IMG_4648
ภายในงานมีเวทีเสวนาวิ่งสร้างเมืองหัวข้อ “ลมหายใจของคนเมือง โดยมี คุณกฤษณะ ธนะธนิต คุณวรรณพร พรประภา,คุณประกิต พนานุรัตน์,คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์, และ คุณสุกิจพลับจ่างผู้แทนจากบางกระเจ้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันนอกจากนี้คุณเกี๊ยง เกียรติศักดิ์ ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจของเพลง “ลมหายใจ”ที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันได้สัมผัสบรรยาการจริงของบางกระเจ้า และเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงบุคคลภายนอกได้รับรู้ภารกิจเพื่อสังคมและส่วนรวมที่ทางคณะฯได้ให้ความสำคัญและเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการวิ่งสร้างเมือง 2019IMG_4653 IMG_4655 IMG_4656 IMG_4659
ด้าน ผศ. รัชด ชมภูนิช ประธานการจัดงานวิ่งสร้างเมือง2019กล่าวถึงกิจกรรม วิ่งสร้างเมือง2019ตอน: ลมหายใจ Run for Better City 2019 :O2ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจะแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ มินิมาราธอน10 กิโลเมตร ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร และระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตรIMG_4660 โดยเส้นทางการวิ่งจะอยู่ในบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จะนำไปพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อเมืองเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกระเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นปอดของเมืองกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแหล่งสุดท้ายของเราให้คงอยู่เพื่ออนาคตของเมืองและลูกหลานต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »