สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สภากาชาดไทย ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
www.Thainewsvision.com899429 899430899431 899432 899433 899430 899429 899428
 
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังรายงานสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีจากนายสุทัศน์ นันโท จ่าจังหวัดลพบุรี รักษาการนายอำเภอชัยบาดาล โดยมีนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ และกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยาย พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรถผลิตน้ำดื่ม สภากาชาดไทย บริการผลิตน้ำดื่มสะอาด ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ใช้อุปโภค บริโภค พร้อมทั้งมอบชุดธารน้ำใจ ฯ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 20 ราย ณ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »