สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A)จัด“โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A)จัด“โครงการเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (SDGs 14) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทอง IMG_4348 IMG_4350ดร.อภินิตา ไชยชนะ ผู้แทนสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(UNPKFC-S.E.A) และประธานสมาคมทหารสันติภาพสากล(ประจำประเทศไทย) Aisp-Spia (Thailand)ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพเรือ โรงเรียนสาธิตคริสเตียน กลุ่มผู้ปกครอง Global English School (GES)IMG_4392 IMG_4393 IMG_4394 IMG_4395 IMG_4396IMG_4399IMG_4397 สมาคมทหารสันติภาพสากล (UNSPIA) สมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทย(TNA) และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ โดยนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ พล.ต.ท​ วีระ​ จิระจีระ​ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ เข้าร่วมงานนำพนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มเยาวชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมลุยเก็บขยะชายหาดอ่าวดงตาลบริเวณคลองถูป เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนและประชานชน ให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสวยงามและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ยั่งยืน สืบไปIMG_4412 IMG_4413 IMG_4414 IMG_4415 IMG_4416 IMG_4417 IMG_4418ดร.อภินิตา ไชยชนะกล่าวว่า ขยะทะเลถือเป็นภัยร้ายของประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากมีอาณาเขตเชื่อมต่อกันหลายๆประเทศ ขยะที่เห็นกันอยู่ทั่วไปทั้งในทะเลและบริเวณชายหาด จึงอาจจะมาจากทุกจังหวัดทุกภาคของไทย หรืออาจจะมาจากประเทศอื่นๆ จึงได้มีการยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาค กำหนดเป็นวาระแห่งอาเซียน เพื่อจัดการขยะร่วมกันทั้งทางบกและทางทะเล ในพื้นที่อ. สัตหีบ จ.ชลบุรีIMG_4422 IMG_4423IMG_4430IMG_4438IMG_4463IMG_4464IMG_4456IMG_4469IMG_4445 IMG_4446IMG_4449 IMG_4450และเป็นที่ทราบกันว่าอ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในระดับต้นๆของประเทศไทย ในแต่ละวันมีประชาชนมาเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจทั้งในและนอกเขตพื้นที่จำนวนมาก อ่าวดงตาลอยู่ในพื้นที่ดูแลของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ และอยู่ในพื้นที่ปกครองของเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ มีการจัดระเบียบและวางระบบการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกองเรือยุทธการและเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์IMG_4479IMG_4468IMG_4484 IMG_4483 IMG_4482 รวมถึงกลุ่มจิตอาสาที่เป็นเยาวชนและประชาชนรวมกันตั้งกลุ่มชื่อ สัตหีบ บีช ดีเฟนเดอร์ เข้ามาเก็บขยะชายหาดเป็นประจำทุกวันเสาร์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยมีความรัก ความผูกพันธ์กับทะเลสัตหีบมาตั้งแต่เด็กๆและอยากเห็นทะเลสัตหีบมีสวยงามตลอดการ IMG_4492 IMG_4493 IMG_4494 timeline_20201010_122454 timeline_20201010_122732แต่ในความสวยงามของอ่าวดงตาล เหมือนมีอุปสรรคคอยขวางกั้นคือปัญหาขยะทางทะเล ถึงแม้กองทัพเรือโดยกองเรือยุทธการ และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ตลอดจนประชาชนผู้รักทะเลสัตหีบจะร่วมกันเก็บขยะบริเวณดังกล่าวทุกวันอย่างต่อเนื่อง แต่เหมือนทะเลกลั่นแกล้งกลับพัดพาขยะเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และจากการพิจารณาขยะที่เก็บได้ในแต่ละครั้งแต่ละวันเชื่อเลยว่าขยะไม่น่าจะเป็นขยะในเขตพื้นที่สัตหีบ หรือขยะในจังหวัดชลบุรีแน่นอนIMG_4369 IMG_4370IMG_4372 IMG_4373 IMG_4374IMG_4376 IMG_4377 IMG_4381 เพราะทั้งโลโก้ ทั้งภาษา เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นเรื่องจริงที่มีคนกล่าวว่าขยะทะเลมาได้ทุกทิศทุกทางทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตาม ถึงเวลาหรือยังที่พวกเราทั่วโลกจะร่วมมือกันจัดการขยะและมีมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความสวยงามและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนสืบไปดร.อภินิตา กล่าว

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »