สภาหอการค้าไทย จัดประชุมนานาชาติหนุนการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (CVTEC)

สภาหอการค้าไทย จัดประชุมนานาชาติหนุนการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยวบนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (CVTEC)
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_0326
 
     นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวคิดการจัดงานประชุมสัมมนานานาชาติ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว บนระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (CVTEC)IMG_0327 เพื่อเป็นเวทีในการสร้างเครือข่าย ยกระดับองค์ความรู้ และเป็นเวทีสำหรับการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไมซ์ของจังหวัดต่าง ๆ บนพื้นที่เชื่อมโยง 3 ประเทศ ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดชลบุรี- ระยอง-จันทบุรี-ตราด ของไทย กับจังหวัดเกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปอต-แกป ของกัมพูชา และจังหวัดเกียนยาง-กาเมา ของเวียดนามIMG_0329IMG_0359 IMG_0360 IMG_0361IMG_0363IMG_0365เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการได้จับคู่ทางการค้า ในการรองรับนักเดินทางไมซ์ หลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศ
    อีกทั้งจะมีการจับคู่ธุรกิจด้านการค้าและการลงทุน ระหว่างผู้ประกอบการ SME ไทย เจรจาจับคู่ธุรกิจกับ Buyer จาก Modern Trade ที่มีสาขาในกัมพูชา และเวียดนาม และตัวแทนกระจายสินค้าในกัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดของ SME ออกไปสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านIMG_0339IMG_0340IMG_0337 IMG_0336
นายสนั่น กล่าวว่า โครงการ CVTEC เป็นโครงการที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหอการค้าและภาคท่องเที่ยวของกัมพูชาและเวียดนาม ซึ่งปีนี้ได้เพิ่มพันธมิตรในการจัดงานคือ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม นับเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้กลไกลไมซ์ผลักดันให้เกิดการยกระดับการเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและไมซ์ บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) และยังสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) ได้ในอนาคตอีกด้วยIMG_0354 IMG_0353IMG_0356IMG_0358IMG_0372
     ด้านนายภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการใหญ่ สายงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนงานในการส่งเสริมกิจกรรมไมซ์บนเส้นทางเชื่อมโยง CVTEC ของ สสปน. ในปีนี้นั้น สืบเนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ในปีที่แล้ว สสปน. มีแผนดำเนินกิจกรรมไมซ์สู่ภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย การผลักดันให้เกิดการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการค้าการลงทุนให้กับอุตสาหกรรมทั้งสินค้าและบริการบนพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดงานแสดงสินค้าIMG_0330IMG_0375IMG_0331 IMG_0332 IMG_0333 IMG_0334 โดยสนับสนุนงบประมาณการจัดงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและบริการเด่นของพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนการเดินทางมาของนักธุรกิจไมซ์จากกัมพูชาและเวียดนาม ร่วมกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างการรับรู้ถึงสินค้าบริการใหม่บนพื้นที่เชื่อมโยง 3 ประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรม FAM TRIP เพื่อเป็นการนำเสนอและต่อยอดไอเดียสร้างสรรค์บนเส้นทางสายไมซ์ โดยใช้องค์ประกอบ Thailand 7 MICE Magnificent Theme (7 Theme) เป็นกลไกเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตลอดแนวพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ของทั้ง 3 ประเทศ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์ของ 3 ประเทศIMG_0342IMG_0344 IMG_0345 IMG_0346 IMG_0347 ได้มีโอกาสในการเจรจาจับคู่ทางการค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านธุรกิจไมซ์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดกิจกรรม MICE Business Roadshow CVTEC นอกจากนี้ ยังส่งเสริมผลักดันให้ภาคเอกชนและเครือข่ายในพื้นที่ ใช้เวที CVTEC ในการสร้างเครือข่ายเพื่อรวมตัวกันเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพในการประมูลสิทธิ์ งาน International Meeting & conference ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเด่นลงในพื้นที่ด้วยIMG_0368IMG_0370IMG_0315 IMG_0316
      สำหรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจชายฝั่งตอนใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดในประเทศ ในขณะที่กัมพูชาและเวียดนามในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มี GDP อยู่ในระดับสูง (ประมาณ 7%) และจังหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจนี้ ยังเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญไปสู่ศูนย์กลางและภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศกัมพูชาและเวียดนามIMG_0376IMG_0373 ดังนั้น การเสริมศักยภาพการเชื่อมโยงกันของเส้นทางไมซ์ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนของทั้ง 3 ประเทศได้มีประสิทธิภาพ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »