สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากลจัดงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 9 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 8-10พ.ย.นี้

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน – สากลจัดงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 9 ณ อิมแพค เมืองทองธานี 8-10พ.ย.นี้
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_7247
นายอู๋ จื้อ อี้ นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้จัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก หรือ ACIEC เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานีIMG_7147 IMG_7148 IMG_7152 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 9 โดยภายในงานดังกล่าว จะมีการจัดแสดงสินค้าจีนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงกว่า 10 มณฑล มีการจัดแสดงสินค้าไทยและสินค้าจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพในการขยายสู่ตลาดจีน รวมทั้งสิ้นกว่า 200 บูธ บนพื้นที่6,000 ตรม. โดยคาดว่าจะมี Visitor เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน มีการซื้อขายมากกว่า 30 ล้านบาทIMG_7153 IMG_7159 IMG_7160 IMG_7161 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย ได้พบปะเจรจาทางธุรกิจร่วมกันผู้ประกอบการจีนโดยตรง และเป็นการเปิดโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียIMG_7162 IMG_7163 IMG_7166 IMG_7167 IMG_7168 IMG_7172IMG_7175IMG_7173
IMG_7183ทั้งนี้ สินค้าที่นำมาแสดงได้แก่กลุ่ม โลจิสติกส์ อีคอมเมอร์ซ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อะไหล่ยานยนต์และจักรยานยนต์ สิ่งทอ อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ยาจีน ยาสมุนไพรจีน เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าและผิวกาย อาหารแปรรูป เป็นต้นIMG_7188IMG_7187IMG_7201
สำหรับวันที่ 9 พ.ย. 2562 ช่วงเช้า จะมีการสัมมนา “รู้ก่อน รุ่งก่อน ติดความรู้สู่ตลาด E-Commerce จีน” บรรยายโดย คุณสนทรรศน์ ศรีดารณพ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์ บริษัท จอยอัพ อินเตอร์เทรดดิ้ง ดีพลัส จำกัด ช่วงบ่าย จะมีการสัมมนา “ติดอาวุธ AI เพื่อก้าวสู่ความสาเร็จขององค์กร” โดยมีประเด็นต่างๆ อาทิ นวัตกรรมคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Warehouse) IMG_7197 IMG_7199IMG_7213 IMG_7214นวัตกรรมเทคโนโลยีช่วยการจัดเก็บและขนถ่ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างไรให้น้อยลง และให้มีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูงขึ้น สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าออนไลน์ได้อย่างไร Alibaba E-Commerce Smart Logistics ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่ใช้ในคลังสินค้าของ ALIBABA นวัตกรรมคลังสินค้าไร้คนขับ ระบบอัจฉริยะในการจัดเก็บและแพ็คสินค้าจานวนมาก ด้วยหุ่นยนต์ การปรับใช้ Alibaba E-Commerce Smart Logistics Model กับ SME และ การประยุกต์ใช้ AI ในธุรกิจสมัยใหม่ บรรยายโดย คุณอนุชิค นาคกล่อม กรรมการผู้จัดการบริษัท Sensornic จำกัดIMG_7215 IMG_7216 IMG_7218 IMG_7219 IMG_7220 IMG_7221
วันที่ 10 พ.ย. 2562 จะมีการสัมมนา “เตรียมความพร้อม ติดอาวุธ สู่ตลาดจีน” บรรยายโดย นายทศพล ทรวงแสวง อาจารย์พิเศษและผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดจีน บริษัท SICHUAN RTKH Business Consultant (Chengdu, China) จำกัด จากนั้นจะเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ติดอาวุธ ด้านเครื่องหมายการค้าจีน” โดยนายกษิติ หลากสุขถม ที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัดIMG_7222 IMG_7223 IMG_7224 IMG_7225 IMG_7226 IMG_7227 IMG_7229 IMG_7230 IMG_7231 IMG_7232
IMG_7237 IMG_7238 IMG_7240IMG_7254IMG_7233ดังนั้นงานนี้จึงเป็นหนึ่งในเวทีสำคัญสำหรับนักธุรกิจไทยและจีน ที่ได้มีโอกาสทำความรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเจราจาธุรกิจร่วมกัน ถือได้ว่าเป็นแผนการพัฒนาประเทศและเชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆ อย่างยั่งยืน สอดรับกับประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ นโยบายแผนพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย One Belt One Road ของจีน เพื่อสานความสัมพันธ์การค้าระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »