สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง จัดอบรมโปรแกรมหลักสูตรพิเศษ “การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ” ภาค 9

สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง จัดอบรมโปรแกรมหลักสูตรพิเศษ “การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ” ภาค 9
www.Thainewsvision.com
พาฝัน ปิ่นทองIMG_8796สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง จัดอบรมโปรแกรมหลักสูตรพิเศษ “การจัดการแมลงแบบมืออาชีพ” ภาค 9 นำโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนาม “พระมหาสมปอง” เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยIMG_8807 บรรยายในหัวข้อ “ใช้ธรรมะห้ถูก ชีวิตจะสนุกต่อการทำงานด้านบริการ” เภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา บรรยายในหัวข้อ “อนาคตวงการกำจัดแมลงของไทยในยุค 4.0” นายรองสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)IMG_8819 IMG_8843 IMG_8844 IMG_8847 IMG_8863 IMG_8864 IMG_8865 IMG_8871 IMG_8872 IMG_8873 IMG_8878 IMG_8879 IMG_8880 บรรยายในหัวข้อ”อาชีพการกำจัดแมลงกับสิ่งแวดล้อม ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรีนอโกรซายน์ จำกัดในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลงและสัตว์พาหนะนำโรค บรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมกำจัดแมลงสู่ยุค 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยี” ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ3B706EFA-25ED-42D6-815D-F82345FFE4FB 8C219F35-1CD8-4AB3-BFFF-D9B2CA94A34A 44F44C3F-7E02-4A5D-A70E-6DC3AFF03E536165584D-41D3-4782-90AE-8B6E060C2FACด้านเภสัชกร สมชาย ปรีชาทวีกิจ อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะประธานเปิดการอบรม กล่าวว่า “สมาคมฯได้จัดการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการแก่สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจ ซึ่งนอกจากจะได้มารับความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตามหัวข้อการอบรมต่างๆIMG_8768 IMG_8770 IMG_8773 IMG_8775 IMG_8776 IMG_8777 IMG_8778 IMG_8779 IMG_8789 IMG_8790 แล้วยังมีโอกาสได้พบปะบุคคลากรร่วมสายอาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้การควบคุมกำจัดแมลงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับIMG_8910 IMG_8918 IMG_8906นายธนาวุฒิ ศิริเรือง นายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลง กล่าวด้วยว่า “ระหว่างปี 2560 ถึงสิ้นปี 2561 นี้ ซึ่งเป็นสมัยที่กได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมีความยินดีที่จะมาร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ นโยบายที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงก้าวเปลี่ยนสำคัญสู่โมเดล ประเทศไทย 4.0 ในส่วนธุรกิจของภาคบริการกำจัดแมลงภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนนั้263BA3A7-6322-4C99-80AD-EA5EF3627719น สมาคมวิชาชีพกำจัดแมลงจะส่งเสริมให้เกิดการวิวัฒนาการด้านการบริการที่มีองค์ความรู้และทักษะสูงนำไปสู่มูลค่าการบริการที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและสร้างศักยภาพให้มวลสมาชิกที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมS__18022417548859“การรักษารูปลักษณ์ที่ดีของสมาคมฯต้องสืบสานไว้ เพื่อต่อยอด ย้ำความเป็นสื่อกลางทางความคิดสร้างความสนใจให้ผู้ร่วมทำธุรกิจกำจัดแมลงเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นรวมทั้งความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียว สรรสร้างความสามัคคี และมีอภิสิทธิ์ของความเป็นสมาชิกทำให้เกิดความมุ่งมั่นจริงใจที่จะรับใช้สังคม และการอบรมกำจัดแมลงเราก็จะมีการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแบบนี้ต่อไป”

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »