“สสว.จัด CONNEXT : SME Festival” สัญจรทั่วประเทศ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท

“สสว.จัด CONNEXT : SME Festival” สัญจรทั่วประเทศ คาดสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท
     สสว. เร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าจัดงาน สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ SME กว่า 35 ล้านบาท124687122_646240076058131_6862290103745372192_n โดยจัดหมุนเวียนทุกภาคทั่วประเทศ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวหลังการแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ125084482_2762983233960931_8382797560996048789_n
     ผอ.สสว. เผยอีกว่า ด้วยเหตุนี้ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ดำเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือ มาตรการ MSME 2020 จำนวน 8 ด้าน 13 มาตรการ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีรายย่อย และแก้ 5 ปัญหาสำคัญของ SME ทั้งปัญหาแหล่งเงินทุน ความรู้ ทักษะ การบริหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และฟื้นฟูกิจการ124260123_724559381481669_3821612099507606147_n 124474435_808005639931895_2581611109778449072_n124101894_383259516210912_4560772281094807662_n124200944_366485711097267_4982398738879812314_nโดย 1 ในมาตรการสำคัญที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019 นายวีระพงศ์ กล่าวว่า สสว. จึงได้จัดทำโครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศสำหรับเอสเอ็มอีหรือ SME FEST โดยการจัดงานแสดงสินค้าให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสัญจรในภูมิภาคต่าง ๆ ให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันและขยายตลาดได้ โดยร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าว123706561_642805069726194_6103595390103936329_n
     “งานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศ SME FEST เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี / ไมโคร เอสเอ็มอี ภาคการผลิต การค้า และการบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ได้แก่ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน และ โควิด-19 จำนวนกว่า 2,000 ราย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มช่องทางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี การสร้างโอกาสทางการตลาดและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเอสเอ็มอีและกระจายรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนทั่วประเทศ” สำหรับการจัดงาน สสว. CONNEXT : SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้ง ใน 10 จังหวัด คือ ภาคกลาง จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออก จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง และพะเยา ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง และยะลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และหนองคาย โดยในวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายนนี้ จะจัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา ณ ลานไทยมุง ตลาดเซฟวัน124090617_377107457054549_7388779290175829808_n
       เราคาดหวังว่า งานแสดงสินค้า สสว. CONNEXT: SME Festival “ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้ SME” ครั้งนี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีจากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ผัดหมี่โคราช จังหวัดนครราชสีมา เครื่องเงินประดับนิล จังหวัดกาญจนบุรี มะม่วงแปรรูป จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด จังหวัดสมุทรสงคราม ผ้าทอไทลื้อ จังหวัดพะเยา กาแฟแม่แจ๋ม จังหวัดลำปาง ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง กล้วยผงชาวภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เนื้อปลานิลแปรรูป จังหวัดหนองคาย และลองกองแช่อิ่ม จังหวัดยะลา124596822_361146738548338_4368118215096919402_n ยังเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการมีสถานที่ในการแสดงและจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เกิดโอกาสในการต่อยอดทางการค้า และการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และนำไปสู่การสร้างรายได้ เป็นการกระจายรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะมีผู้ประกอบการได้รับประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และคาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท” นายวีระพงศ์กล่าวในที่สุด

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »