สสว.ผนึกม.ศิลปากรเปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” เน้นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

สสว.ผนึกม.ศิลปากรเปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” เน้นวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา  ปิ่นทองIMG_4210
นาย วชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมด้วย ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำ พิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด “SME Provincial Champions 2020” 
IMG_4294IMG_4233IMG_4231IMG_4237IMG_4239IMG_4243โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่จะผลักดัน และพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์จังหวัดแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ประกอบการในจังหวัดนั้นๆ ให้กลายเป็น Cluster ท่องเที่ยวของจังหวัด และเมื่อพัฒนารวมทั้งเชื่อมโยงได้แล้ว จะทำให้เกิดช่องทางการนำเสนอตนเองออกสู่ตลาด ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่คาดว่าเป็น ลูกค้าได้เลือซื้อผลิตภัณฑ์ตามเทรนด์ กระแสโลกที่กำลังเดินทางไปสู่ Digitalzation โดยเลือกใช้ช่องทาง Online ในลักษณะ Website หรือ Application ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้พัฒนาหรือเติบโตแบบยั่งยืนIMG_4245IMG_4247IMG_4260 IMG_4261 IMG_4262
นายวชิระ แก้วกอ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านต้องการที่จะชูผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอี ทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพ หรือที่เข้มแข็งแล้วให้ขยับโตขึ้นไปอีก หรือขยับก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ รวมไปถึงผู้ประกอบการที่อยากจะเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจ ให้สามารถเดินหน้าได้ โดยทาง สสว.และเครือข่ายจะเข้าไปช่วยให้บริการIMG_4267 IMG_4268
สำหรับปีนี้ ในแต่ละจังหวัดได้เพิ่มผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจาก 3 ราย เป็น 6 ราย โดยเน้นไปที่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก โดยเน้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะมีสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนายกระดับให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปIMG_4284IMG_4279 IMG_4280IMG_4285 IMG_4286
ดร.ศรายุทธ แสนมี กล่าวว่า ม.ศิลปากร จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการในโครงการฯ ในเรื่องของการบริหารจัดการ และเข้ามาช่วยพัฒนาในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวสินค้าให้มีความเตะตา มีอัตลักษณ์ของแต่ละที่แต่ละแห่งให้มีความขัดเจน เพื่อให้ตัวสินค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชนเกิดความน่าสนใจ ซึ่งโครงการได้เน้นไปยังวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กโดยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวชุมชนจะสามารถนำพากลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีโอกาสเข้าถึงตัวสินค้าในแต่ละชุมชนIMG_4299 IMG_4300 IMG_4301 โดยผ่านช่องทางของกรุ๊ปทัวร์ โดยในปีที่ผ่านมาได้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของผู้ประกอบการ และได้สั่งออเดอร์สินค้ากลับไปเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันปีนี่เรายังจะมีแอฟพิเคชั่นใหม่ๆ มาช่วยเชื่อมโยง ให้สามารถเข้าถึงตัวสินค้าหรือการบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ่นด้วยIMG_4205 IMG_4204 IMG_4201 IMG_4199
สำหรับผู้ประกอบการ SME ทุกประเภท จะสามารถเข้าร่วมได้ 6 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ในสินค้า
เพื่อบริโภค, กลุ่มสินค้าเพื่ออุปโภค, กลุ่มบริการด้านสถานที่ท่องเทียวเชิงเกษตรหรือเชิงนิเวศ หรือสันทนาการ, กลุ่มที่พักหรือโรงแรมหรือโฮมเสตย์, ผู้ให้บริการร้านอาหาร และผู้ให้บริการร้านค้าของฝากท้องถิ่นที่สนใจเข้าร่วมโครงการIMG_4314 IMG_4315 IMG_4316 IMG_4317สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์ : SMEProvincialChampions63
Line: smepvc63 หรือติดต่อหมายเลข 065-437-8900
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกข้อมูลผ่าน Google Form จากเว็ปไซต์ smepvc.com

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »