สองพระนักพัฒนาได้ร่วมกันจัดโครงการมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กปี 2564 จำนวนคัน 109 คัน ณ วัดแสงมณีวนาราม บ้านหนองแสง ต.นาแต้ อ.คำตรากล้า จ. สกลนคร

สองพระนักพัฒนาได้ร่วมกันจัดโครงการมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กปี 2564 จำนวนคัน 109 คัน ณ วัดแสงมณีวนาราม บ้านหนองแสง ต.นาแต้ อ.คำตรากล้า จ. สกลนคร
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ วิณิชชา ปิ่นทองIMG_2007 IMG_2008
พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโล จากวัดสิริกมลาวาสและพระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒโน ศรีสวัสดิ์ จากวัดสาครสุ่นประชาสรรค์ได้ร่วมกัน จัดโครงการมอบจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กปี 2564 จำนวนคัน 109 คัน ณ วัดแสงมณีวนาราม บ้านหนองแสง ต.นาแต้ อ.คำตรากล้า จ. สกลนคร

IMG_2009IMG_2014IMG_2015โดยได้รับการสนับสนุนโดย รศ. ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนรับมอบจักรยานจาก 10 โรงเรียนIMG_1958IMG_1942IMG_1946IMG_1953 IMG_1954IMG_1960 IMG_1961
IMG_1968IMG_1966IMG_1978 IMG_1979 IMG_1980IMG_1981IMG_1989IMG_1997อาทิ โรงเรียนบ้านดอนคำ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ โรงเรียนบ้านสันติสุข สระแก้ว โรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียน บ้านหนองแสง โรงเรียนชุมชนนอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านผาศักดิื์ทรัพย์เจริญ โรงเรียนบ้านนาแต้ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี และโรงเรียนเมืองสกลนครเป็นต้น กิจกรรมดีๆที่ทำต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 17 และจะยังทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กที่เรียนดีและยากจนIMG_2020IMG_2056IMG_2023IMG_2036 IMG_2037IMG_2057IMG_2053 IMG_2054 IMG_2055IMG_2043 IMG_2044 IMG_2045 IMG_2046 IMG_2047 IMG_2048IMG_1879

IMG_1885

IMG_1891IMG_1910IMG_1897พระอาจารย์คำนวน กนฺตสีโลกล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 17 แล้ว จึงได้มอบจักรยาน 109คัน สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาคุณภาพชีวิต และมีโอกาสในการมาปั่นเพื่อในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้นIMG_1926 IMG_1925 IMG_1924 IMG_1923 IMG_1922 IMG_1921IMG_1915
“เราหวังว่ากิจกรรมนี้ จะมีส่วนช่วยให้เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน จึงได้มอบจักรยานเพื่อเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งทางวัดเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องกันทุกปี”พระมหาธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »