สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)และกรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนารายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)และกรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนารายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
วิณิชชา ปิ่นทอง96835
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,157 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย)-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 30-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 1 รายเสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)96836
รักษาหายป่วยแล้ว 3,026 ราย (95.85%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3 ราย)
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์และเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร96837
สถานการณ์โลกวันนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยประเทศบราซิลเป็นประเทศที่สองรองจากสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ล้านราย ในขณะที่การติดเชื้อในอาเซียนวันนี้ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียยังคงน่าเป็นห่วงโดยประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น 1,051 ราย และประเทศฟิลิปปินส์ เพิ่มขึ้น 1,143 ราย ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันสูงที่สุดของฟิลิปปินส์96838
ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »