สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดบ้าน วช.5G : Change for the Future (ภาคเหนือ) ครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐานพร้อมให้ทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยของประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดบ้าน วช.5G : Change for the Future (ภาคเหนือ) ครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐานพร้อมให้ทุนพัฒนาบุคลากรการวิจัยของประเทศ
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_2145ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE “เปิดบ้าน วช. 5G : Change for the future” (ภาคเหนือ)IMG_2078IMG_2083IMG_2099 IMG_2098 IMG_2097 IMG_2094 IMG_2087 IMG_2086 และบรรยายในหัวข้อ “วช. พลิกโฉมบทบาทใหม่ ภายใต้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุมวังจันทน์ คอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกIMG_1981 IMG_1982 IMG_1989IMG_1996IMG_2005IMG_2009IMG_2025 IMG_2031 IMG_2039
ทั้งนี้ทางวช.ได้มีการประกาศกำหนดเปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)ประกอบด้วย ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ และทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (การพัฒนาบุคลากรการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ, และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ)IMG_2048IMG_2046IMG_2055 IMG_2056IMG_2063 ซึ่ง วช. จะสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญเชิงรุก โดยผลการวิจัยจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและใช้ประโยชน์ได้จริง มุ่งเน้นความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องหลัก รวมถึงเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า มีคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนIMG_2070 IMG_2065IMG_2017IMG_1959IMG_1953IMG_1946
IMG_2075 IMG_2074IMG_1918ซึ่งปัจจุบันวช.มีความพร้อมในวิธีการทำงานแบบใหม่ โดยได้ยกระดับการทำงานตามภารกิจใหม่โดยแนวทาง “วช. 5G” ประกอบด้วย Speed ทำงานได้รวดเร็วขึ้น Start เริ่มทำงานได้ทันที ตอบสนองฉับพลัน Scope ขยายขอบข่ายการทำงาน ในระดับชาติ และนานาชาติ Connectivity เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ Efficient ทำงานคุ้มค่า ใช้ต้นทุนต่ำ ได้ผลผลิตสูง Smooth ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และทำงานโดยไม่มีข้อจำกัดIMG_1939 IMG_1942IMG_1909 IMG_1906IMG_1886IMG_1898 IMG_1892 IMG_1923 IMG_1921ซึ่งแนวทางทำงาน 5G ดังกล่าว วช. จะเป็นส่วนราชการที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว คล่องตัว เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้ทันที พร้อมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชวิจัยและนวัตกรรม”IMG_2116โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ บทบาทใหม่ของ วช.ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และรูปแบบ /วิธีการ การดำเนินหน้าที่หน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่อไป

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »