สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดงาน “งานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดงาน “งานวันนักประดิษฐ์
2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ673916
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เตรียมจัดงาน “งานวันนักประดิษฐ์ “วิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต สู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม”
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
🟢พิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
🟢การจัดนิทรรศการ
🔹นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
🔹นิทรรศการน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย
🔹นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์
🔹นิทรรศการผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
🟢มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
🟢การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ i-new gen inventor award
🟢การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
📌2-6 กุมภาพันธ์ 2565
📌ณ Event Hall 102-104
📌ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ติดตามความคืบหน้าและลงทะเบียนได้ที่ https://inventorday.nrct.go.th/

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »