สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการธงชาติไทย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการธงชาติไทย ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_7370 IMG_7371 IMG_7374
เพื่อปลุกจิตสำนึกความรักชาติและความสามัคคีของชนในชาติ ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ และความภาคภูมิใจในธงชาติไทยต่อไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ ตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดนิทรรศการธงชาติไทย ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ระหว่างวันที่11-15 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการธงชาติไทย พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธงชาติไทยIMG_7259 IMG_7260 IMG_7261 IMG_7263
นิทรรศการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ธงไทยในเวลาโลก” สะท้อนพัฒนาการของธงชาติไทยที่แต่ละสมัย ซึ่งไม่ได้ถูกใช้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของชาติ แต่เบื้องหลังธงชาติไทยทุกผืนยังเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกไว้ เนื่องจากพัฒนาการของธงชาติไทยเชื่อมโยงกับพัฒนาการของชาติมาตั้งแต่สมัยอยุธยาIMG_7268IMG_7273 IMG_7280 ซึ่งเป็นปฐมบทแห่งการมีปฏิสัมพันธ์กับนานาประเทศเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งความสัมพันธ์ในเชิงการทูต การค้า กระทั่งความสัมพันธ์ที่สยามไม่สามารถจะเลือกให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอุตสาหะของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทำให้สยามสามารถประคองรัฐนาวาฝ่าคลื่นลมอัน เชี่ยวกรากมาได้อย่างสง่างามและก่อเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมาจนถึงทุกวันนี้IMG_7287 IMG_7294 IMG_7301 IMG_7305 IMG_7306 IMG_7307 IMG_7310 IMG_7315 IMG_7316
พร้อมกันนี้เพื่อให้การรับชมนิทรรศการเปี่ยมไปด้วยอรรถรส นอกจากการนำเสนอในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการ ยังมีการจำลองบรรยากาศให้เข้ากับยุคสมัย รวมถึงการนำวัตถุอันทรงคุณค่ามาร่วมจัดแสดงให้เสมือนกับนิทรรศการมีชีวิต นอกจากนี้ยังมีการอบรมนักเรียนวชิราวุธให้เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความรู้และมีความสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับธงชาติไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อทำหน้าที่เป็น “มัคคุเทศก์” บรรยายตลอดนิทรรศการ อันประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่IMG_7321 IMG_7323 IMG_7324 IMG_7325
โซนที่ 1 “ธงแดง” ซึ่งถือเป็นธงผืนแรกของสยามก็ว่าได้ ตามหลักฐานในบันทึกฝรั่งเศสที่ระบุว่ากรุงศรีอยุธยาใช้ธงสีแดงเป็นธงประจำชาติ ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสIMG_7328 IMG_7329
โซนที่ 2 “ธงพื้นแดงจักรขาว” ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นช่วงเวลาที่ก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งอยู่ในช่วงใกล้กับการเกิดขึ้นของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา
โซนที่ 3 “ธงพื้นแดงจักรขาวและช้างเผือก” เป็นธงที่ใช้ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยต่อเนื่องจนถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคที่มีการค้นพบช้างเผือกหลายเชือก และเป็นช่วงที่เริ่มมีการขยายอิทธิพลของชาติตะวันตกเข้ามาในแผ่นดินสยามIMG_7334 IMG_7336
โซนที่ 4 “ธงช้างเผือกบนพื้นแดง” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงที่สยามทำสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง อันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การค้าและการศาลของสยาม เป็นอย่างมาก
โซนที่ 5 “เหตุการณ์ รศ. 112” ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเหตุการณ์สำคัญ คือ การใช้นโยบายแข็งกร้าวของฝรั่งเศส ทำให้เกิดเหตุการณ์เสียดินแดนและเสียเงินค่าปรับIMG_7345 IMG_7347
โซนที่ 6 “ธงแดงขาวและกำเนิดธงไตรรงค์” เดิมในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มใช้ธงริ้วแดง ขาวก่อน หลังจากนั้นเมื่อทรงนำสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง จึงพระราชทานธงไตรรงค์ ซึ่งมีการใช้มาจนถึงปัจจุบันIMG_7356 IMG_7359
IMG_7360 IMG_7364 IMG_7369โซนที่ 7 “วิธีใช้และการประดับธง” อย่างถูกต้อง
โซนที่ 8 “ธงสำคัญของชาติ” นำเสนอธงสำคัญของชาติ อาทิ ธงมหาราช ธงราชินี เป็นต้น และโซนที่ ๙ “การใช้ธงในตราสินค้า” เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการประดับและการนำภาพธงชาติไทยประกอบเครื่องหมายหรือประดับบนสินค้าIMG_7390IMG_7384IMG_7379 IMG_7380IMG_7389IMG_7382
นิทรรศการธงชาติไทยพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับคนไทยทุกคนมาร่วมเรียนรู้ และซึมซับความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปด้วยกัน เปิดให้เข้าชมพร้อมกันระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 เข้าชมได้ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์02-2834729 มือถือ092-4808448 (ร.ต.ต.หญิง เมทินี ศรีรุ่งเรือง)

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »