สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย นำผู้ประกอบการกว่า 30 ร้านค้า ร่วมงาน “มหกรรมผืนผ้า สินค้าภูมิปัญญาเมืองเลย” ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 65 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพฯ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย นำผู้ประกอบการกว่า 30 ร้านค้า ร่วมงาน “มหกรรมผืนผ้า สินค้าภูมิปัญญาเมืองเลย” ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 4 ก.ย. 65 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ กรุงเทพฯ
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_0808 IMG_0810 IMG_0812 IMG_0813 IMG_0814  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมผืนผ้า สินค้าภูมิปัญญาเมืองเลย”พร้อมกล่าวว่า “จังหวัดเลย เป็นแหล่งผลิตสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผ้าฝ้ายเมืองเลย ซึ่งมีความโดดเด่นในคุณลักษณะของเส้นฝ้ายที่เหนียว นุ่ม นำมาแปรรูปเป็นเสื้อผ้า เมื่อสวมใส่ทำให้รู้สึกเย็นสบาย ประกอบกับจังหวัดเลยเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายที่สำคัญของภาคอีสาน รวมทั้งยังมีสินค้า OTOP ที่โดดเด่นอีกหลายประเภท อาทิเช่น แมคคาเดเมีย มะพร้าวแก้ว อโวกาโด กาแฟ และผลผลิตเกษตรปลอดภัย เป็นต้น ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานในการผลิต และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนและท้องถิ่นของ จังหวัดเลย ให้ดียิ่งขึ้น”IMG_0765 IMG_0754 IMG_0767 IMG_0768 IMG_0778 IMG_0790 IMG_0791 IMG_0793   การจัดงาน “ มหกรรมผืนผ้า สินค้าภูมิปัญญาเมืองเลย ” นี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0 เพื่อยกระดับการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มช่องทางการตลาดผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าฝ้ายของจังหวัดเลย ให้สามารถเชื่อมโยงการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศIMG_0670 IMG_0671 IMG_0667 IMG_0678 IMG_0688 IMG_0689 IMG_0691 IMG_0704 IMG_0702 IMG_0703 IMG_0699IMG_0716 IMG_0728 IMG_0731 IMG_0732 IMG_0737 IMG_0738 พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ได้กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้างาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2565 ระยะเวลารวม 5 วัน ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครIMG_0799 IMG_0796 IMG_0797IMG_0801 IMG_0802 IMG_0803IMG_0799 โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย และประเภทอื่น ๆ ร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 30 บูธ จากทั้ง 14 อำเภอของจังหวัดเลย
# จังหวัดเลย
# เจเจมอลล์

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »