สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บริเวณเขื่อนริมน้ำ วัดขวัญเมือง จ.นนทบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บริเวณเขื่อนริมน้ำ วัดขวัญเมือง จ.นนทบุรี
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_8347
   นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ บ้านขวัญเมือง IMG_8351โดยมี นางสาวโสภิดา บุญเนาว์ ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนนทบุรี และนายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรีให้การต้อนรับIMG_8335
   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) มีเป้าหมายเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โครงการได้รับการกระตุ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนIMG_8277 IMG_8278IMG_8280 IMG_8281IMG_8283 IMG_8284 IMG_8285 IMG_8286 IMG_8287โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนบ้านขวัญเมือง ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Decentralized Hand – On Program Exhibition : D-HOPE) มาส่งเสริมศักยภาพของชุมชนให้เกิดกิจกรรมที่รองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งในด้านของสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆIMG_8327 IMG_8328 IMG_8329IMG_8331 IMG_8332 IMG_8333IMG_8338IMG_8342
รวมทั้งการร่วมทำกิจกรรมกับคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และยังเป็นแรงหนุนเสริมสำคัญให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้ความหลากหลายIMG_8344IMG_8362 IMG_8361IMG_8315 IMG_8314 IMG_8313 IMG_8312IMG_8295 IMG_8296IMG_8292 IMG_8291 IMG_8290 ใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ผ่านค้นหาการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 10 บ้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. บ้านผ้ามัดย้อม 2. บ้านจุลินทรีย์ 3.บ้านน้ำสมุนไพร 4. บ้านขนมไทย 5. บ้านกะทิ 6. บ้านวุ้นดอกไม้ 7. บ้านขนมดอกจอก 8. บ้านขนมจีบ 9. บ้านพิมพ์เต้าหู้ และ 10. บ้านเต้าหู้ทอดIMG_8369
   IMG_8387 IMG_8386
IMG_8400 IMG_8398IMG_8394IMG_8395โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือ ร่วมใจ จากกำนันตำบลบางกร่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง เทศบาลเมืองบางกร่าง โดยท่านสุวรรณา โล้สมบูรณ์ นายกเทศบาลเมืองบางกร่าง ผู้นำท้องที่ตำบลบางกร่างทุกหมู่บ้าน และคนในชุมชนบ้านวัดขวัญเมือง ที่ทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) บ้านขวัญเมืองขึ้นIMG_8354IMG_8353IMG_8356IMG_8311IMG_8304IMG_8401IMG_8402IMG_8305
     นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ดี และเป็นการต่อยอดให้เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และผู้ประกอบการชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »