สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงาน “มหกรรมสินค้าปลอดภัยและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงาน “มหกรรมสินค้าปลอดภัยและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2562
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_0151
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน“มหกรรมสินค้าปลอดภัยและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2562IMG_0156 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
นายสืบศักดิ์ กล่าวว่า “จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิดIMG_0174 อาทิ ข้าว ถั่วเขียวผิวมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI คือ ข้าวไร่ลืมผัว และมะขามหวานเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิดจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่น โดยสินค้าเกษตรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัด ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทIMG_0106 IMG_0108 IMG_0113 IMG_0115 IMG_0116 IMG_0121IMG_0091IMG_0134 IMG_0144 IMG_0145 ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการส่งเสริมและขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรของจังหวัด ภายในงานพบกับ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI): มะขามหวานเพชรบูรณ์, ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัย มะขามแปรรูป ปลาส้ม ไอศครีมจากอโวคาโด้ เสื้อผ้าชาวเขา เครื่องประดับ เครื่องนอน และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายIMG_0179 IMG_0183 IMG_0184 IMG_0185 IMG_0198 IMG_0199 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0212 IMG_0213
สำหรับการจัดงานในวันนี้ ถือเป็นการร่วมบูรณาการทั้งภาคเอกชนและภาคราชการ ที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการผลิตสินค้าและผู้บริโภค ในโอกาสนี้ กระผมขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติช่วยสนับสนุนสินค้าของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนับสนุนสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานจากภูมิปัญญาของคนจังหวัดเพชรบูรณ์IMG_0043 IMG_0045 IMG_0047 IMG_0049 IMG_0051 IMG_0052 IMG_0056 IMG_0058 IMG_0059 IMG_0060 ภายในงานตลอดระยะเวลาการจัดงาน และเชิญชวนทุกท่านไปท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม มีเสน่ห์อย่างแท้จริง สมกับวิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ “เพชรบูรณ์ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน”

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »