“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าและแข่งขันได้”

“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ
ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีมูลค่าและแข่งขันได้”
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_9800
จังหวัดสิงห์บุรี เป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำกสิกรรม ผลผลิตทางการเกษตรนอกจากจะจําหน่ายสู่ตลาดสินค้าเกษตรโดยตรงแล้ว ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเป็นสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องมีตลาดและช่องทางจําหน่ายที่เหมาะสม IMG_9805ซึ่งสถานการณ์การค้าในยุคปัจจุบันมีการ แข่งขันสูง ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวและก้าวให้ทันและรองรับสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี ประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมาและปัจจุบันเกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการค้า IMG_9815ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าการจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ในจังหวัดสิงห์บุรี การสร้างการรับรู้และเข้าถึงแหล่งของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของ เงินในระบบ อีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย พัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายอันเป็นเครื่องสะท้อน อย่างเด่นชัดของเศรษฐกิจไทยIMG_9898IMG_9915IMG_9916IMG_9907IMG_9908IMG_9910
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี จึงมีแนวคิดในการส่งเสริมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงแหล่งของ ผู้บริโภคที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบ อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและ การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายภายใต้กิจกรรม แสดง จําหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจ (online/offline)IMG_9812 IMG_9813IMG_9833 IMG_9834 IMG_9837 IMG_9842 IMG_9843IMG_9817 IMG_9816IMG_9851 IMG_9852 IMG_9854 IMG_9855IMG_9868IMG_9870IMG_9876IMG_9878 IMG_9879IMG_9881 IMG_9882IMG_9884 IMG_9885IMG_9888IMG_9891IMG_9893IMG_9919IMG_9900 IMG_9899 ซึ่งนับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการสร้างช่องทาง การตลาดให้กับสินค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถนําไปสู่ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืนIMG_9897 IMG_9896IMG_9933 IMG_9932 IMG_9931IMG_9935IMG_9944 IMG_9943 IMG_9942IMG_9938
การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า Amazing SINGBURI จัดขึ้นในวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า โดยในงานมีการจำหน่ายสินค้ามากกว่า 50 ร้านค้า โดยจำหน่ายสินค้าเด่นในจังหวัดสิงห์บุรี อาทิ อินทผลิม สินค้าเกษตรปลอดภัย กุ้งเผา ปลาแดดเดียว ข้าวสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ การสาธิตทำอาหารจากเชฟชื่อดังจากช่อง อินกำลังอิน การจำหน่ายสินค้านาทีทอง นาทีถูก รับชมการแสดงจากศิลปิน เต๋า ภูศิลป์ และลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกวัน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »