สำนักพิมพ์วิช เปิดโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ การเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์และปรับวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจด้วยการ Transform ธุรกิจของคุณ

สำนักพิมพ์วิช เปิดโมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ
ทางรอดหลังโควิด-19 สร้างการเติบโตครั้งใหม่ สู่หลักการที่นำไปปฏิบัติได้จริง
wwww.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_4193
Digital Transformation Canvas โมเดลทรานส์ฟอร์มธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่ นำเสนอแนวคิดและวิธีการโดย พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กูรู และวิทยากร ด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่าง ๆ กว่า 100 องค์กร ผู้เขียนหนังสือ Best Seller เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step Digital Transformation in ActionIMG_4136 IMG_4131IMG_4127IMG_4145 IMG_4147 IMG_4148หนังสือเล่มแรกที่ทำให้ทุกคนเข้าใจว่า การทำ Digital Transformation คือ การเปลี่ยนวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์ และปรับวิธีคิดใหม่ในการทำธุรกิจด้วยการ Transform ธุรกิจของคุณ ให้เป็น Digital Business ด้วยการคิดใหม่ในทุกมิติขององค์กร โดยทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
“เพราะการแข่งขันที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล จึงเกิดคำว่า Disruption ธุรกิจไม่สามารถใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันที่เคยมีอยู่ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำได้อีกต่อไป การ Transform ธุรกิจ จึงเป็นเรื่องที่รอช้าไม่ได้ แนวทางการบริหารธุรกิจใหม่เกิดขึ้นได้ทุกวัน หากไม่เรียนรู้ให้ก้าวทัน ธุรกิจของคุณอาจถูก Disruption ไปอย่างง่ายดาย” พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล กล่าว IMG_4179IMG_4168 IMG_4171 IMG_4172IMG_4167 IMG_4164
และเพื่อให้ผู้ประกอบการ Startup SMEs หรือนักบริหารองค์กร นอกจากจะเข้าใจการทำ Digital Transformation แล้ว ยังสามารถนำหลักการมาสร้างแนวทางการปฏิบัติจริงกับธุรกิจของตน เพื่อให้ธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตและก้าวสู่การเติบโตครั้งใหม่อย่างยั่งยืนได้ องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation แล้ว ยังต้องเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญและเก่งในเรื่องการใช้ Data และการสร้าง Innovation โดยการนำแนวคิดที่หลากหลายมาปรับใช้ในองค์กร เช่น Design Thinking, Open Innovation, Design Sprint, Business Model Canvas ฯลฯ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างวงจรแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรIMG_4086 IMG_4090 IMG_4095
องค์กรที่ทำ Digital Transformation แล้ว จะทำให้เกิด 3 สิ่ง ดังต่อไปนี้ หนึ่ง – New Efficiencies องค์กรต้องเกิดประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนลดลง การผลิตหรือส่งมอบบริการต้องเร็ว สอง – Enhance Customer Experiences (CX) ต้องทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเกิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ดีกว่าการใช้งานหรือการรับบริการแบบเดิม ๆ และสาม – Build New Business Models ธุรกิจต้องสามารถสร้างรูปแบบโมเดลทางธุรกิจหรือโมเดลการหารายได้ใหม่ ๆ ได้ IMG_4184
นอกจากนี้ 3 สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากองค์กรได้ทำ Digital Transformation แล้ว ในเศรษฐกิจยุคโควิด-19 องค์กรจะต้องสร้างการเติบโตครั้งใหม่ (New Growth หรือ New S-Curve) ให้กับธุรกิจ และทำให้ธุรกิจสามารถรักษาความเป็นผู้นำ หรือกลายเป็นผู้นำในธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมให้ได้
3 + 1 คือ หัวใจหลักในการทำ Digital Transformation ในยุคปัจจุบัน หากจะสร้าง 3 + 1 ให้เกิดขึ้นได้ จะต้องพิจารณาจาก Digital Transformation Canvas (DXC) ดังนี้ [ช่องที่ 1] Define New Core Business การประเมินธุรกิจหลักใหม่ [ช่องที่ 2] New Value Proposition นำเสนอข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ของธุรกิจ [ช่องที่ 3] New Business Model ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ [ช่องที่ 4] Existing Digital Capabilities ประเมินขีดความสามารถด้านดิจิทัลในปัจจุบัน [ช่องที่ 5] New Digital Capabilities ออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ [ช่องที่ 6] Digital Initiative & Roadmap วางแผนและสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลจากปัจจุบันไปสู่อนาคต [ช่องที่ 7] Organizational Transformation ออกแบบการเปลี่ยนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล [ช่องที่ 8] Agile Strategy and Planning เปลี่ยนกลยุทธ์และการดำเนินงานด้วยแนวคิด Agile [ช่องที่ 9] Building Collaborative Ecosystem สร้างระบบนิเวศใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมกันระหว่างในและนอกองค์กร สูตรตาราง 9 ช่องนี้จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจการทำ Digital Transformation ได้ง่าย IMG_4191 IMG_4190IMG_4198 IMG_4197 IMG_4196
IMG_4107IMG_4096หนังสือ Digital Transformation Canvas คือเครื่องมือในการคิดกลยุทธ์ ที่เรียบเรียง Digital Transformation ทีละขั้นตอน จากหลักการสู่การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรวบรวมกรณีศึกษาจากธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการทำ Digital Transformation ตามสูตร 3 + 1 จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จัดอันดับโดยนิตยสาร Harvard Business Review รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย อาทิ Netflix, Adobe, Amazon, Ping An, Nestlé, Stripe, 23and Me, Meituan, ไปรษณีย์ไทย, RS Group ฯลฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาทางรอด และโอกาสที่จะ Transform ธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนใหม่ โดยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร IMG_4206 IMG_4205
หนังสือ Digital Transformation Canvas จำนวน 280 หน้า พิมพ์สี่สีทั้งเล่ม จำหน่ายในราคา 300 บาท วางจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 418 2885

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »