สโมสรโรตารีจตุจักรมอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี 2562

สโมสรโรตารีจตุจักรมอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี 2562
www.Thainewsvision.com
ข่าว-ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_5937 IMG_5930
 คุณชวนพิศ พุ่มวัฒนะที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส.ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี 2562IMG_5988 IMG_5989 IMG_5990 จัดโดยอน.เหมือนฝัน บำรุงตน สโมสรโรตารีจตุจักร ร่วมกับสโมสรโรตารีคันนายาว และสโมสรโรตารีลาดพร้าว ณ ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯIMG_6006 IMG_6007 IMG_6017IMG_6032 IMG_6036 IMG_6037
โดยในปีนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพจึงได้คัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถโดดเด่นเข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 15 สาขาคือ สาขาบำเพ็ญประโยชน์, สาขาภาวะผู้นำ, สาขาจริยธรรม, สาขาวิชาการ, สาขาดนตรีและการแสดง,IMG_6245IMG_6247IMG_6235IMG_6273 IMG_6274 IMG_6275 สาขาประเพณีวัฒนธรรม, สาขากีฬา, สาขานันทนาการ, สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สาขาภาษาต่างประเทศ, สาขาสารสนเทศ, สาขาผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น, สาขาศิลปะ, สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สาขานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งสิ้น 45 คนIMG_6050 IMG_6226 IMG_6227 IMG_6228
ด้านอน.ฐาณัท โชติรัตน์ ประธานบริหารเยาวชนสโมสรโรตารีจตุจักร ในฐานะประธานโครงการสรรหาเยาวชนเพื่อรับรางวัล “เยาวชนคนต้นแบบ” ประจำปี 2562IMG_6288 IMG_6281IMG_6368IMG_6395IMG_6396 IMG_6402 IMG_6408 IMG_6419 IMG_6433 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนีร้ว่า เพื่อประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีความอุตสาหะพากเพียร มีจิตอาสา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วประเทศ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »