สโมสรโรตารีจตุจักรได้มอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประขจปี 2563

สโมสรโรตารีจตุจักรได้มอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประขจปี 2563
www.Thainewsvision.com
วิณิชชา ปิ่นทองIMG_4592
นายราเมศ รัตนะเชวงเลขานุการประธานรัฐสภาพร้อมด้วย
นายนันทวัชร กี่สง่า ที่ปรึกษารมช.กระทรวงสาธารณสุข นายอรชุน ประสิทธิ์สมบัติ ที่ปรึกษารมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์IMG_4502 IMG_4534 IMG_4594
และนายกสโมสรโรตารีจตุจักร นายมีศักดิ์ เมธาวรารักษ์ร่วมกันมอบรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”จัดโดยสโมสรโรตารีจตุจักร ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรีIMG_4862 IMG_4863 IMG_4868 IMG_4869
สำหรับในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18มิถุนายน 2528 ให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเหตุผลว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ด้วยกัน คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์เหมือนกัน ดังนั้น เยาวชนไทยจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ด้วยการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติIMG_4610 IMG_4613IMG_4624IMG_4626 IMG_4625
ทางสโมสรโรตารีจตุจักร ได้มอบเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่มีมากขึ้นในทุกปี จึงได้จัดทำโครงการมอบรางวัล “เยาวชนคนต้นแบบ” เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ดำเนินการมาเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง 3 ปี โดยปีนี้ จะเป็นครั้งที่ 4 เยาวชนผู้ได้รับรางวัลเยาวชนคนต้นแบบ ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน IMG_4630 IMG_4640 IMG_4642 IMG_4645IMG_4649 IMG_4650 IMG_4651ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ คณาจารย์ ระดับมหาวิทยาลัย และโรแทเรียน และในปีที่ 4 (ปีโรตารี 2563-64) จะมีจำนวนเยาวชนผู้รับโล่รางวัลจำนวน 47 คน และได้รับประกาศนียบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติอีก65 คนจากประมาณ 15 สาขา IMG_4654 IMG_4655 IMG_4657 IMG_4658 IMG_4659 IMG_4661 IMG_4663 IMG_4664 IMG_4665คือ สาขาวิชาการ, สาขาจริยธรรม, สาขาการบำเพ็ญประโยชน์, สาขาภาวะผู้นำ, สาขาประเพณีและวัฒนธรรม, สาขากีฬา, สาขาศิลปะ, สาขาสันทนาการ, สาขาดนตรีและการแสดง, สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สาขาภาษาต่างประเทศ, สาขาการพัฒนาอาชีพ, สาขานวัตกรรมและอื่นๆ และโล่สำหรับผู้มีอุปการคุณต่อเยาวชนแห่งชาติ 3ท่าน IMG_4689 IMG_4690 IMG_4691
IMG_4694 IMG_4697 IMG_4698 IMG_4700 IMG_4702ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางสโมสรฯ และคณะกรรมการคัดเลือกได้พยายามเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่ไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติมาก่อน โดยเฉพาะน้องๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด และไม่มีโอกาสในการแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์กับบุคคลภายนอกมากนัก โดยเฉพาะในปีนี้ทางสโมสรฯ ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการตัดสินมาอีก 1 เรื่องคือ เน้นการใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัดเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมรอบตัวIMG_4710 IMG_4711 IMG_4712IMG_4733 IMG_4732 IMG_4731 IMG_4730 ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งตามแนวทางของโรตารี การสร้างเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถและนำไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางโรตารี อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นIMG_4754 IMG_4755 IMG_4756 IMG_4757 IMG_4796 IMG_4797 IMG_4798 IMG_4799 IMG_4830 IMG_4831 IMG_4832 IMG_4833 IMG_4834IMG_4835 IMG_4836 IMG_4841 IMG_4842 IMG_4843 IMG_4845IMG_4853IMG_4857IMG_4856IMG_4855IMG_4907 IMG_4905IMG_4893IMG_4901โดยจะเห็นได้จากทุกปี จะมีเยาวชน, ผู้ปกครอง และอาจารย์ ต่างให้ความสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก และมากขึ้นในทุกปี ซึ่งปีนี้มีน้องๆ เยาวชนที่ได้ส่งผลงานเข้ามาร่วมคัดเลือกมากกว่าหนึ่งพันคน โดยทางสโมสรฯ ได้จัดทำFacebook Fanpage สำหรับการประชาสัมพันธ์ รางวัลเยาวชนคนต้นแบบ โดยใช้ชื่อ Facebook Fanpage คือ รางวัลเยาวชนคนต้นแบบโดยสโมสรโรตารีจตุจักร โดยจากข้อมูลล่าสุด มีการเข้าถึงเพจนี้จำนวนมากกว่า 88,000 ครั้ง คนที่ติดตามเพจมีจำนวน 2,340 คน

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »