องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” วันที่16 -17กุมภาพันธ์ 2562ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จ.นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเตรียมจัดโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3”
วันที่16 -17กุมภาพันธ์ 2562ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต จ.นนทบุรี
www.Thainewsvision.com
ข่าว -ภาพ พาฝัน ปิ่นทองIMG_6543นายอุดร ระโหฐานผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ได้ดำเนินการงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ชื่อโครงการคลองสวยน้ำใสIMG_6445 โดยน้อมนำ“ศาสตร์แห่งพระราชา” มาเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมจัด ”งานสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3” ซึ่งมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกว่า 60 สถาบันIMG_6438ด้านดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี /ผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ได้กล่าวว่าภายในงานจะจัดแบ่งออกเป็น 3 โซนได้แก่IMG_6493 IMG_6500 IMG_6505โซนที่ 1 การจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงจัดแสดงพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ที่ทรงน้อมนำสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งในปีนี้กลุ่มครูอาสา “ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา” ทำกิจกรรมหล่อเหรียญพระรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ฟรีและโซนนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จัดแสดงผลงานการบริหารการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี IMG_6527IMG_6523

IMG_6526โซนที่ 2การจัดแสดงนิทรรศการโรงเรียนจำนวนกว่า 70 บูท โดยภายในบูทนิทรรศการนำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการนำเสนอผลงานจาก ซึ่งเราจะได้เห็นแนวความคิดต่างๆของนักเรียนในงานด้านสิ่งแวดล้อมIMG_6490IMG_6475 IMG_6472IMG_6456 IMG_6455IMG_6488 IMG_6485โซนที่ 3พื้นที่การจัดแสดงความสามารถของเยาวชนนนทบุรี จากสถาบันการศึกษากว่า 60 สถาบัน
นอกจากนี้ภายในงานยังได้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมจากภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ อาทิเช่น บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด, กิจกรรมเทิดพระเกียรติจากศาตร์แห่งพระราชาIMG_6546 IMG_6450 IMG_6548 IMG_6434IMG_6450 IMG_6548 IMG_6434โดยกลุ่มครูอาสา ให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา, เครือข่ายตลาดสีเขียวโดยมูลนิธิ เอ็มโอเอไทย,กิจกรรมพิเศษจาก กลุ่ม Pakdon, กลุ่มปันกันกรีน, กลุ่มเกษตรอินทรีย์ Young Smart Farmer(YSF(,ข้าวออร์แกนิคจากธรรมธุรกิจ รวมถึงผักปลอดสารพิษจากสวนผักทุ่งดินดำ เป็นต้น
งานสิ่งแวดล้อมศึกษา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส “Green & Cleanโรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3”ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00–19.00 น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Coffee Shop

ดูผลงานทั้งหมด »

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »