อพท.เปิดตัวหนังสือ “อู่ทอง…ที่รอการฟื้นคืน”

อพท.เปิดตัวหนังสือ “อู่ทอง…ที่รอการฟื้นคืนIMG_8148   ”องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ “อู่ทอง…ที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่ม”IMG_8109 เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นมาเกี่ยวกับองค์ความรู้เรื่องลูกปัดทวารวดีและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแรกเริ่มที่เมืองโบราณอู่ทองโดยได้รับเกียรติจากพันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวIMG_8123

นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กล่าวต้อนรับและชี้แจงความเป็นมาพร้อมทั้งได้จัดให้มีการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ทองโบราณที่เมืองโบราณอู่ทอง” โดย Anna T.Bennett ผู้เชี่ยวชาญทองโบราณนานาชาติ ซึ่งลงพื้นที่สำรวจทองโบราณที่เมืองโบราณอู่ทองตามคำเชิญของ อพท.7 และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ IMG_8130โดยมี นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวถึงความเป็นมาในการสำรวจทองโบราณที่เมืองโบราณอู่ทอง และนางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา และ ดร.แอนนา ที.เบนเนต ผู้ศึกษาทองโบราณในเอเซียอาคเนย์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับทองโบราณที่พบในเมืองโบราณอู่ทองณ หอประชุมใหญ่ สยามสมาคม อโศก-มนตรี กรุงเทพฯ

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »