อพท.7 เปิดตัวโครงการ “ตลาดนัดอินทรีย์ปลอดภัย”ณ บ้านดงเย็น อู่ทอง สุพรรณบุรี

อพท.7 เปิดตัวโครงการ “ตลาดนัดอินทรีย์ปลอดภัย”ณ บ้านดงเย็น อู่ทอง สุพรรณบุรี

20187824_2021546877871007_1498595733_n เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา  วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น
ได้เปิดตัวโครงการ “ตลาดนัดอินทรีย์ปลอดภัย” ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกเดือน (ทุกวันอังคารกลางเดือนของทุกเดือน) เริ่มครั้งแรกวันที่  18 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี20206073_2021547394537622_147089255_n

นักท่องเที่ยวที่มาที่ชุมชนบ้านดงเย็น” พุ่งครึ่งปีแรกปี 60 จำนวน 1,800 คน คาดการณ์ว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวบ้านดงเย็นเฉลี่ย 3,000 คน ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวจากปีก่อน20216988_2021547407870954_1171463231_n

“ทำนาในปี๊บ”ข้าวและผักอินทรีย์ปลูกในพื้นที่เตรียมดินอย่างดี (เกรดเอ) พัฒนาไข่และไก่อารมณ์ดี เลี้ยงไส้เดือนใช้เอง เลี้ยงปลาดุก มีสวนหน่อไม้ น้ำเต้าหู้ลือชื่อ เต้าหู้แผ่นชุมชนปลอดสารพิษ20206120_2021547274537634_1978343792_nนางแวว สว่างแจ้ง ประธานวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็นมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายสมาชิกภายในกลุ่มจำนวน 10 ครัวเรือน 20197024_2021546971204331_1077008000_nมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 40 คน มีพื้นที่จำนวน 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของสมาชิกร่วมกันปลูกผักหมุนเวียนไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในทุกหลังคาเรือนมีการปลูกผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดในลักษณะ “สวนผักรอบบ้าน” เช่น ดอกชมจันทร์ กวางตุ้ง ถั่วผักยาว ผักวอเตอร์เครส บวบ เห็ดหลากหลายชนิด กล้วยน้ำหว้า คะน้า มะละกอ มะเขือเทศ มะระขี้นก มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามฤดูกาล20196924_2021546881204340_1117880681_n มีการทำฟาร์มไก่อารมณ์ดีจำนวน 300 ตัว มีบ่อปลาดูกเลี้ยงในบ่อซีเมนต์และยังได้นำน้ำจากการเลี้ยงปลาต่อท่อส่งไปยังแปลงผัก ทำสวนผักรอบบ่อปลา เลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยใช้เอง มีสวนหน่อไม้ ทำน้ำเต้าหู้ด้วยเนื้อถั่วเหลืองล้วนไม่ผสมนม ทำเต้าหู้แผ่นชุมชนปลอดสารพิษ20187968_2021547271204301_2000572999_n มีการทดลองปลูกข้าวในปี๊บซึ่งล่าสุดได้ผลผลิตดี และมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษที่ครบวงจรทั้งแต่การเตรียมพันธ์ข้าว การหว่าน การเกี่ยวข้าว และอนุรักษ์ประเพณีการเกี่ยวข้าวรำแคนในพื้นที่20187506_2021547277870967_1771299802_n

สำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ที่ชุมชนบ้านดงเย็นแห่งนี้ โดยงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็นและได้สัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกในกลุ่ม สามารถสรุปตัวเลขตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2558 จนถึงปัจจุบันเดือนมิถุนายนปี 2560 20182854_2021547354537626_435023144_nมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดือนทางมาเที่ยวทั้งสิ้น จำนวน 4,180 คน ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2558 ที่เริ่มเก็บตัวเลข 4 เดือน (ก.ย.-ธ.ค.58) มีจำนวน 540 คน, ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปี 2559 ทั้งปี (ม.ค.-ธ.ค.59) รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,854 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 60 คน (ลาว,กัมพูชา,จีน,เกาหลีใต้,จากสถานฑูตนิวซีแลนด์พานักธุรกิจซามัวและตองก้าและนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนิวซีแลนด์,แอฟริกา,อินเดีย,มาเลยเซีย) และนักท่องเที่ยวคนไทย 1,740 คน20182611_2021547134537648_1118304040_nสำหรับตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกษตรอินทรีย์ที่ชุมชนบ้านดงเย็นในปี 2560 นี้ คาดการณ์ว่าทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเกิน 3,000 คน เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวจากปีที่แล้ว โดยตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วจำนวน 1,859 คน โดยในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวจำนวน 30 คนจากประเทศฟินแลนด์20179613_2021547364537625_554467806_nในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้ว 606 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาที่พาเด็กนักเรียนมาร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักอินทรีย์และร่วมรับประทานอาหารปลอดสารพิษ20217372_2021547384537623_958871246_n เช่น โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ โรงเรียนปรีดาวิทย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี, โรงเรียนสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวที่โทรศัพท์มาแจ้งล่วงหน้าเพื่อเตรียมเดินทางมาเที่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้อีกประมาณ 400 คน แบ่งเป็นผู้เดินทางมาร่วมกิจกรรมตลาดนัดอินทรีย์ปลอดภัย 200 คน20046303_1544048728951045_4729501631407569832_n, กรมสรรพากรพาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมาร่วมกิจกรรมและทานอาหาร 90 คน, เครือข่าย Village to the world พานักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมและทานอาหาร 60 คน, นักท่องเที่ยวจากกาญจนบุรีมาร่วมปลูกผักปลอดสารพิษและทานอาหาร 50 คน

 

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »