อพท.7 และ สทช.พาชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ในเมืองโบราณอู่ทอง

อพท.7 และ สทช.พาชุมชนต้นแบบ 4 ชุมชน ในเมืองโบราณอู่ทอง
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวโดยเดินทางไปดูชุมชนต้นแบบของ อพท.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และ อพท.4 18893284_862324627252831_8490750643574305469_n 18922161_862324607252833_4342468241304283224_n

19029253_862324640586163_9205136808674705381_n18892922_862324750586152_7680608747101964685_n18952752_862324703919490_7534608957543477396_n18835553_862324613919499_8738256631010181868_nระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2560 นางศุภรดา กานดิศยากุล ผอ.ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.7 นายสมเกียรติ อำนวยสุวรรณ หัวหน้างานบริหารภาคีเครือข่าย งานบริหารภาคีเครือข่าย สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.) อพท.ส่วนกลาง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อพท.7 จำนวน 2 คน ประกอบด้วย นายเจตนา พัฒนจันทร์ และนายเมธี แย้มเกษร พาผู้แทนชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านโคก ชุมชนต้นแบบบ้านดงเย็น และพาผู้แทนชุมชนต้นแบบขยายผลการท่องเที่ยวในปีงบประมาณ 2560 ได้แก่ ชุมชนต้นแบบบ้านหนองเสือ และชุมชนต้นแบบวัดเขาพระ เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนต้นแบบของ อพท.อาทิ ชุมชนบ้านไร่กองขิง, ชุมชนสันลมจอย,ชุมชนเมืองเก่า
เดิมทีชุมชนต้นแบบที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาไปพร้อมๆ กับพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (อพท.2) โดยปัจจุบันไม่มีพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแล้ว เนื่องจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้โอนย้ายไปอยู่กับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) แต่ชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นภาคีเครือข่ายของ อพท.จนถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน (อพท.) มีพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน จำนวน 6 พื้นที่พิเศษ ประกอบด้วย อพท.1,อพท.3,อพท.4,อพท.5,อพท.6 และ อพท.7(ไม่มี อพท.2)

การดูงานของผู้แทนชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยว 4 แห่งซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) มีกำหนดดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดูการจัดการที่พักโฮมสเตย์ที่ “ชุมชนบ้านไร่กองขิง” โดยมี พ่อหลวงสมศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านไร่กองขิงมาบรรยายสร้างความเข้าใจ และมี นายสมเกียรติ จาก สทช.มาช่วยจัดกระบวนความคิดแก่ผู้แทนชุมชนต้นแบบเมืองโบราณอู่ทอง มีการทดลองร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิงได้แก่ ทดลองทำอาหารพื้นถิ่น ทำลูกประคบสมุนไพรและดูการจัดการนวดสมุนไพร การทำดอกไม้ใบเตย ร่วมปั่นจักรยานชุมชน และไหว้พระวัดต้นเกว๋นและโบราณสถาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนที่ได้จากการดูงาน

เดินทางต่อไปที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ กราบนมัสการพระธาตุแสงจันทร์วัดร้างโบราณอายุกว่า 500 ปี ชมวัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) ชมเสาอโศกซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกพระเจ้าอโศกมหาราชนักเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ กราบนมัสการองค์พระเจดีย์ทรงระฆังศิลปะล้านนา เยือนชนเผ่าลีซูและอาข่า ชมวิถีชีวิตชนเผ่าที่สามารถอยู่ร่วมกับคนพื้นที่ราบได้อย่างกลมกลืน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน

เดินทางไปจังหวัดสุโขทัย เพื่อไปชุมชนเมืองเก่า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.4) มีการรับฟังข้อมูล ร่วมกิจกรรมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน

 

Entertainment

ดูผลงานทั้งหมด »

Sport

ดูผลงานทั้งหมด »

Activity

ดูผลงานทั้งหมด »